Instituutti

Suomen Benelux-instituutti

 

Osana Suomen kansainvälistä taiteen, tieteen ja yhteiskunnan kulttuurivientiä ja kulttuurivaihtoa Suomen Benelux-instituutti luo ja ylläpitää yhteyksiä Suomen ja Benelux-alueen välisille kulttuurin ja taiteen ammattilaisille ja toimijoille.

Suomen Benelux-instituutti perustettiin vuonna 1993. Instituutti aloitti toimintansa Antwerpenissä, Belgiassa, jossa se ehti toimia 13 vuoden ajan. Vuonna 2006 toimisto muutti nykyiseen osoitteeseensa Brysseliin, Sablonin alueelle. Instituuttia ylläpitää Suomen Benelux-instituutin säätiö ja sen toimintaa rahoittaa Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö.

Olemme Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n (SKTI) jäsen. SKTI:n pääasiallinen toiminta tapahtuu Helsingissä, mutta verkosto koostuu 17:sta eri puolilla maailmaa sijaitsevasta kulttuuri- ja tiede-instituutista.

Suomen Benelux-instituutti tekee yhteistyötä myös muiden suomalaisten organisaatioiden kanssa Team Finland-verkostossa sekä muiden eurooppalaisten kulttuuri-instituuttien kanssa osana EUNIC-verkostoa (European Union National Institutes for Culture). Instituuti toimii EUNIC Bryssel -verkoston puheenjohtajana vuonna 2021–2022.

Henkilökunnan yhteystiedot löydät yhteystiedot-sivulta.

Organisaatio

STRATEGIA

Strategia vuosille 2024–2026

TEHTÄVÄMME

Luomme kestäviä yhteyksiä ja työtilaisuuksia kulttuurin ja taiteen ammattilaisille Suomen ja Benelux-alueen välillä ja edistämme suomalaisen kulttuurin näkyvyyttä Benelux-maissa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖMME

Benelux on lyhyiden välimatkojen alue, jonka yhteiskunnat ovat monimuotoisia, kulttuuria vahvasti arvostavia ja avoimia. Instituutin sijainti Brysselissä on ainutlaatuinen: olemme Euroopan unionin ytimessä, keskellä yhteistä päätöksentekoa, jossa instituutilla on mahdollisuus vaikuttaa eurooppalaisiin yleisöihin. Ohjelman digitaalisten ulottuvuuden kautta saavutettavuus on vielä laajempi.

VISIOMME

Suomen Benelux-instituutti on näkemyksellinen asiantuntijaorganisaatio ja luotettava kansainvälinen yhteistyökumppani. Se on merkittävin ja keskeisin suomalaisen kulttuurin ja luovien alojen vahvistaja Benelux-maissa. Instituutin ohjelmatyö vaikuttaa ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun taiteen ja kulttuurin keinoin.

ARVOMME

Yhteistyö

Arvostamme yhteistyökumppaneitamme ja olemme luotettavana toimijana aktiivisesti mukana toiminta-alueemme verkostoissa. Luomme uusia ja pitkäkestoisia yhteyksiä, joista toimijat hyötyvät mahdollisimman laajasti.

Yhdenvertaisuus

Edistämme työssämme ja arjessamme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Työskentelemme päämäärätietoisesti luodaksemme oikeudenmukaisempia toimintatapoja taiteen ja kulttuurin kentällä.

Vastuullisuus

Kulttuuri on voimakas työkalu ekologiseen murrokseen tarvittavassa arvojen, toimintatapojen ja yhteiskunnallisten kysymysten uudelleenajattelussa. Vakiinnutamme ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä työskentelytapoja ja käytäntöjä kansainvälisen liikkuvuuden ja kulttuuriviennin edistämiseen.

 

STRATEGISET TAVOITTEET JA NIIDEN SEURANTA

Vuonna 2024 aloitamme uuden strategiakauden. Keskitymme toiminnassamme neljään strategiseen tavoitteeseen, joita tarkastelemme toimintasuunnitelmassamme ja joiden toteutumista seuraamme toimintakertomuksissamme vuosittain. Säätiön hallitus arvioi strategisten tavoitteiden toteutumista ja päivittää strategiaa tarpeen mukaan.

 

Tavoite 1: Toimintavarmuus ja rahoitus vahvistuu

Rahoitusta vahvistetaan etsimällä uusia rahoituslähteitä sekä kasvattamalla nykyisiä, niin että omarahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta on 25 prosenttia. Edistämme ja kannustamme osaltamme valtionavustuksen monivuotisuuteen siirtymistä.

Varmistamme, että yhteistyökumppanuudet säilyvät ja vahvistuvat myös instituutissa tapahtuvien henkilövaihdosten yli.

Kehitämme edelleen hallintoon liittyviä prosessejamme kevyemmiksi ja ketterämmiksi digitaalisuutta hyödyntäen.

 

Tavoite 2: Ohjelman vaikuttavuus kasvaa

Ohjelman vaikuttavuus kasvaa vuoteen 2026 mennessä 30 prosentilla. Ohjenuorana toimii ohjelmatoiminnan strategia, työkaluna seurannassa käytetään instituuttiverkoston yhteistä CRM (customer relationship management) -työkalua ja mittareina käytetään ohjelmatoimintaan käytettyä rahaa, yleisö- ja osallistujamääriä sekä viestinnän mittaristoja.

 

Tavoite 3: Toiminnan eurooppalainen vaikuttavuus lisääntyy

Haemme aktiivisesti kumppanuuksia ja yhteistyöhankkeita Benelux-maissa toimivien kulttuuriverkostojen, Belgian (2030) ja Alankomaiden (2032) tulevien vuosien Euroopan kulttuuripääkaupunkikandidaattien sekä muiden vastaavien toimijoiden kanssa. Uusien kumppanuuksien myötä tavoitamme uusia yleisöjä, verkostoja ja työtilaisuuksia kulttuurialan ammattilaisille.

Olemme tiiviisti mukana instituuttiverkoston yhteishankkeissa resurssien mukaan.

 

Tavoite 4: Toimimme verkostoissamme kestävän kehityksen edelläkävijänä

Edistämme ekologisesti kestävämpiä käytäntöjä taiteen ja kulttuurin kentällä erityisesti kansainvälisten yhteistuotantojen ja liikkuvuuden osalta. Jatkamme kansainvälisten tuotantojen hiilijalanjäljen mittaamista. Paneudumme myös digitaalisten tuotantojen ekologisempaan suunnitteluun.

HALLINTO

Suomen Benelux-instituutin säätiön hallitus

Suomen Benelux-instituuttia ylläpitää Suomen Benelux-instituutin säätiö, jonka kotipaikkana on Helsinki.

Säätiön hallitus:

Suvi Innilä, puheenjohtaja, toimitusjohtaja

Paula Raitis, varapuheenjohtaja, henkilöstöpäällikkö

Lieven Ameel, dosentti

Leena Malkki, yliopistonlehtori

Martti Kivistö, varatuomari

Varajäsenet:

Antti Wihanto, Belgian konsuli

Marja Rislakki, suurlähettiläs

Iiris Kivimäki, asiantuntija, yritysvarainhankinta

Kalle Jämsen, filosofian maisteri

Tuomas Parkkari, valtiotieteiden maisteri

 

Säätiötä koskevissa asioissa yhteyshenkilönä on instituutin hallintopäällikkö Eeva-Maria Viitanen (eeva-maria.viitanen@finncult.be), joka toimii myös säätiön hallituksen sihteerinä.

Säätiön yhteystiedot (ei käyntiä):
Suomen Benelux-instituutin säätiö
Kalliolinnantie 4
00140 Helsinki