På kommande: Svenska kulturfondens praktikantträff i Bryssel

Feb 21, 2024 | Events

7.-8.5.2024

Scroll down for the English version!

Vi är ännu bara i februari men jag kan inte hjälpa att jag vill blicka framåt mot allt som kommer att hända i maj! Ett program som är särskilt spännande för mig är Svenska kulturfondens praktikantträff eftersom det är vi på Finlands Beneluxinstitut som i år har äran att agera värd för träffen. Jag ser väldigt mycket fram emot att få träffa de andra praktikanterna och att få höra om deras erfarenheter av utlandspraktiken.

Lite synd är det ju nog att jag själv inte reser någon annanstans, men det betyder bara att jag får en möjlighet att återuppleva underbara Bryssel! Även om vi bara är i planeringsskedet för träffen så har det varit kul att fundera på vilka delar av staden jag vill introducera till praktikanterna, det vill säga alla de bästa delarna av staden som stavas Manneken Pis hem. Jag hoppas de andra praktikanterna är lika taggade som jag på att få gå på alla de fina gatorna och se med egna ögon de vackra muraler som finns runtom staden, samt smaka på mina personliga (inte alls överraskande!) belgiska favoriter: franskisar och våfflor!

Ifall det här enligt dig låter som ett kul program, lägg på minnet att ansökningsperioden för Kulturfondens utlandspraktik börjar 15.3.2024!

– Tega Oke, Svenska kulturfondens praktikant vid Finlands Beneluxinstitut

It’s still only February, but I can’t help but look forward to all that will happen in May! One programme that is particularly exciting for me is the Svenska kulturfonden interns meet, as we at the Finnish Cultural Institute for the Benelux have the honour of hosting the meeting this year. I’m very much looking forward to meeting the other interns and hearing about their experiences of their internship abroad.

It’s a bit of a shame that I won’t be travelling anywhere else myself, but that just means I’ll have an opportunity to relive wonderful Brussels! Even though we’re only in the planning stages of the meeting, it’s been fun to think about which parts of the city I want to introduce to the interns, i.e. all the best parts of the city that is Manneken Pis’ home. I hope the other interns are as excited as I am to walk all the great streets and see for themselves the beautiful murals around the city, as well as taste my personal (unsurprisingly!) Belgian food favourites: french fries and waffles!

If this sounds like a fun programme to you, keep in mind that the application period for Kulturfonden’s internship abroad starts on the 15th of March, 2024!

– Tega Oke, Svenska kulturfonden intern at The Finnish Cultural Institute for the Benelux

Sonya Lindfors returns to Beursschouwburg with ONE DROP

Confronting the echoes of the ‘one drop’ rhythm and the ‘one drop rule’ with power, anti-racist love and resistance, Sonya Lindfors’ dance performance ‘One Drop’ comes to Beursschouwburg, 18 & 19 October 2024.

Registration now open for the autumn term of our Finnish language courses!

Start your Finnish language journey with the Finnish Cultural Institute for the Benelux this September. Suitable for all levels, classes are open to everyone, no matter where you are based. Register today!

Meet the executive board of the Finnish Cultural Institute for the Benelux Trust

Bringing expertise from the arts and cultural fields in Finland and in the Benelux, the members of the board are responsible for funding and supervising the activities of the Institute. Get to know the faces behind the names.

TelepART: June 2024

The June 2024 TelepART support by the Finnish Cultural Institute for the Benelux goes to the performance “Unknown for talking bodies” by choreographer Eeva Juutinen and performers Astrid Stenberg and Taru Aho at Pianofabriek in Brussels, Belgium.

Boys Won’t Be Boys’ Finland debut through the eyes of Gender Studies student Tega Oke

Find out what it has meant for Programme Assistant Tega Oke to support the Finnish premiere of Boys Won’t Be Boys, a Dutch theatre production centered on personal and honest stories about masculinity.