We need to invest more in the promotion of Finnish art and culture abroad

maalis 6, 2023 | Blog

This week, Laura Boxberg, Director of the Finnish Cultural Institute for the Benelux, wrote an opinion piece for the Helsingin Sanomat, the largest subscription newspaper in Finland and the Nordic countries.

“We have an effective network of cultural and scientific institutes and art information centres, but investment in the export and mobility of art and culture are still too limited.”

Read the full article in English and Finnish below.

 

We need to invest more heavily in the promotion of art and culture abroad

Mikko Koivumaa and Meira Pappi of the Ministry of Foreign Affairs wrote (HS Mielipide 21.11.2022) that the biggest challenge for Finland’s image is the lack of recognition abroad. It is great that the ministry recognizes the importance of the role of culture in building the country’s image. There is a demand for Finnish culture and art, but the problem is low funding and a lack of strategic thinking.

Funding for cultural exports decreased in the 2010s, and the COVID-19 pandemic put a stop to international activities for a while. Now that cultural professionals are on the move again and international operations have restarted, it is time for significant additional investments in the financing of cultural exports.

In comparison: The Netherlands has invested in culture. The sold-out Vermeer exhibition is no accident, but the result of smart marketing and careful branding. The work is done together: the country’s Minister of Foreign Affairs, the Minister for Foreign Trade and Development Cooperation and the Minister of Education, Culture and Science have drawn up an international cultural policy strategy for the years 2021–2024. The strategy states unequivocally that international cooperation should be the norm, not the exception.

Genuine growth, credibility and recognition can only be created by professionals. We have an effective network of cultural and scientific institutes and art information centres, but the investments in the export and mobility of art and culture are still too limited. Increasing funding would enable us as actors to respond to the already existing demand for Finnish art and culture in the world.

By increasing funding and formulating a new framework for the cultural export strategy in the next term of government, we can raise the profile of artists, increase the share of creative industries in exports and strengthen Finland’s image.

Laura Boxberg

Director, The Finnish Cultural Institute for the Benelux

 

You can read the article in Finnish below and on the website of the Helsingin Sanomat.

 

Taiteen ja kulttuurin vientiin pitää panostaa voimakkaammin

Meillä on tehokas kulttuuri- ja tiedeinstituuttien sekä taiteen tiedotuskeskusten verkosto, mutta panostukset taiteen ja kulttuurin vientiin ja liikkuvuuteen ovat yhä liian pienet.

6.3.2023 2:00
ULKOMINISTERIÖN Mikko Koivumaa ja Meira Pappi kirjoittivat (HS Mielipide 21.11.2022), että puutteelliset mielikuvat suomalaisesta kulttuurista ovat maakuvallinen heikkous. On hienoa, että ministeriössä tunnistetaan kulttuurin merkitys maakuvan rakentajana. Suomalaiselle kulttuurille ja taiteelle on kysyntää, mutta ongelmana on vähäinen rahoitus ja strategisen ajattelun puute.

Kulttuuriviennin rahoitus laski 2010-luvulla, ja koronapandemia pani hetkeksi stopin kansainväliselle toiminnalle. Nyt kun ammattilaiset ovat jälleen liikkeellä ja kansainvälinen toiminta käynnistynyt uudelleen, on aika merkittäville lisäpanostuksille kulttuuriviennin rahoitukseen.

Vertailun vuoksi: Alankomaat on investoinut kulttuuriin. Loppuunmyyty Vermeer-näyttely ei ole sattumaa, vaan viisaan markkinoinnin ja huolellisen brändäyksen tulos. Työtä tehdään yhdessä: maan ulkoministeriö, ulkomaankauppaministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat laatineet kansainvälisen kulttuuripolitiikan strategian vuosille 2021–2024. Strategiassa todetaan yksiselitteisesti, että kansainvälisen yhteistyön tulee olla normi, ei poikkeus.

Aito kasvu, uskottavuus ja tunnettuus syntyy vain ammattilaisten voimin. Meillä on tehokas kulttuuri- ja tiedeinstituuttien sekä taiteen tiedotuskeskusten verkosto, mutta panostukset taiteen ja kulttuurin vientiin ja liikkuvuuteen ovat yhä liian pienet. Rahoituksen kasvattaminen mahdollistaisi meille toimijoille vastaamisen jo olemassa olevaan suomalaisen taiteen ja kulttuurin kysyntään maailmalla.

Lisäämällä rahoitusta ja uudistamalla kulttuuriviennin strategiaa seuraavalla hallituskaudella voimme nostaa taiteilijoiden tunnettuutta, kasvattaa luovien alojen osuutta viennistä ja vahvistaa Suomen maakuvaa.

Laura Boxberg

johtaja, Suomen Benelux-instituutti

TelepART: March 2024

Belgian drag artist Chloe Clarke performs at Helsinki International Drag Fest 2024, with support from the TelepART Mobility Support Platform allocated by the Finnish Cultural Institute for the Benelux.

På kommande: Svenska kulturfondens praktikantträff i Bryssel

Our Svenska kulturfonden intern, Tega Oke, shares more about the upcoming interns meet hosted this year by the Finnish Cultural Institute for the Benelux in Brussels!

Registration now open for our 7th International Women’s Day Nordic Breakfast Discussion

Ready to change the game? Join our panel of Nordic experts this International Women’s Day as they discuss gender equality in football.

TelepART: February 2024

Roberto Fusco implements the light design for “Autophagy III” at Concertgebouw Brugge, with support from the TelepART Mobility Support Platform allocated by the Finnish Cultural Institute for the Benelux.

Save the Date: 8.3.24 International Women’s Day Nordic Breakfast Discussion

Don’t miss our annual International Women’s Day Nordic Breakfast Discussion. This year we are ”Changing the Game” and focusing on gender equality in football.