TelepART Mobility Support Platform -liikkuvuustuki

PÄIVITYS 30.5.2024: Esittävien taiteiden Benelux-alueelle suuntautuvaan liikkuvuuteen tarkoitettu TelepART-liikkuvuusohjelma on tällä hetkellä suljettu. Emme ota vastaan uusia hakemuksia.

TelepART Mobility Support -liikkuvuustuki tarjoaa esiintyville taiteilijoille mahdollisuuksia matkustaa ja esiintyä Suomen ja Benelux-maiden (Belgia, Luxemburg, Alankomaat) välillä. Se on helppo ja nopea rahoitusmalli, joka on suunnattu uransa alkuvaiheessa oleville sekä jo taiteellisen toimintansa vakiinnuttaneille ammattilaisille.

Kuka voi hakea tukea?

Tukea voivat hakea Suomessa ja Benelux-maissa asuvat taiteilijat, esiintyjät, ryhmät, esiintyjien edustajat tai tapahtumajärjestäjät. Tapahtumien on oltava joko Suomessa tai jossain Benelux-alueen maista.

Rahoituksen myöntäminen edellyttää sitä, että sekä järjestäjä että esiintyjä ja heidän edustajansa ovat sitoutuneet tuotantoon. Hakijoiden on osoitettava tuotannon korkea taiteellinen arvo, projektin on oltava yhteistyö vähintään kahden maan välillä ja esiintyjä(t) saavat korvauksen työstään (esityspalkkio).

Hakijan on lisäksi varmistettava projektin muu rahoitus.

Hakemuksen perusteella myönnettävä rahoitus on suuruudeltaan enintään 1 000 euroa eikä se saa ylittää 50 % tuotannon tai kiertueen kokonaiskustannuksista (mukaan lukien matka-, majoitus- ja kuljetuskustannukset, esitys- tai osallistumispalkkiot ja muut esiintymiseen liittyvät ei-kiinteät kustannukset arvonlisävero mukaan lukien). 

Hakemus jätetään englanniksi. Tutustu TelepARTin ehtoihin ja edellytyksiin sekä tietosuojaselosteeseen ennen hakemuksen jättämistä.

Lisätietoja TelepART-ohjelmasta löydät TelepART Mobility Support -verkkosivuilta.

TelepART-ohjelmaa tukevat:
Suomen Kulttuurirahasto
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Svenska kulturfonden

MYÖNTÄMISPERUSTEET

Hakemus arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

  • Taiteelliset ansiot
  • Rahoituksen merkitys esiintyjän ammatilliselle ja taiteelliselle toiminnalle
  • Haetun rahoituksen määrä ja budjetti ovat tasapainossa
  • Projektin vaikutus Suomen ja Benelux-maiden välisen kulttuurivaihdon laatuun ja määrään

Avustuksen saaminen edellyttää, että sekä esiintyjä että tapahtumajärjestäjä ovat alustavasti sitoutuneet projektiin.

PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI

Päätökset myönnöistä tekee Suomen Benelux-instituutti. Hakemukset vertaisarvioidaan käsittelyprosessin aikana esitystaiteiden ammattilaisilla. Päätökset tehdään kahden viikon kuluessa niiden saapumisesta.

HAE
TelepART: June 2024

TelepART: June 2024

The June 2024 TelepART support by the Finnish Cultural Institute for the Benelux goes to the performance ”Unknown for talking bodies” by choreographer Eeva Juutinen and performers Astrid Stenberg and Taru Aho at Pianofabriek in Brussels, Belgium.

TelepART: May 2024

TelepART: May 2024

Milla Koistinen performs “Breathe” at SPRING Performing Arts Festival in Utrecht, the Netherlands, with support from the TelepART Mobility Support Platform allocated by the Finnish Cultural Institute for the Benelux.

TelepART: April 2024

TelepART: April 2024

The April 2024 TelepART support by the Finnish Cultural Institute for the Benelux goes to Marija Griniuk, who is taking part in the Society of Artistic Research Forum at the Fontys Academy of the Arts in Tilburg, the Netherlands.

TelepART: March 2024

TelepART: March 2024

Belgian drag artist Chloe Clarke performs at Helsinki International Drag Fest 2024, with support from the TelepART Mobility Support Platform allocated by the Finnish Cultural Institute for the Benelux.

TelepART: February 2024

TelepART: February 2024

Roberto Fusco implements the light design for “Autophagy III” at Concertgebouw Brugge, with support from the TelepART Mobility Support Platform allocated by the Finnish Cultural Institute for the Benelux.

TelepART: January 2024

TelepART: January 2024

Kallo Collective perform ”The Receptionists” at Het Nationale Theater in The Hague, with support from the TelepART Mobility Support Platform allocated by the Finnish Cultural Institute for the Benelux.

TelepART: June 2023

TelepART: June 2023

The June 2023 TelepART support by the Finnish Cultural Institute for the Benelux goes to Jaha Koo’s Cuckoo at the Hangö Teaterträff festival.

TelepART: May 2023

TelepART: May 2023

The May 2023 TelepART support by the Finnish Cultural Institute for the Benelux goes to Atte Kilpeläinen, who is taking part in Festival Resonances – International Chamber Music Festival at Château de Halloy in Belgium.