TelepART Mobility Support Platform -liikkuvuustuki

 

TelepART Mobility Support -alusta (Benelux) on suljettu vuodelle 2022. Otamme vastaan hakemuksia vuodelle 2023.
Instituutti on suljettu lomakauden 24.12.2022-03.01.2023.

TelepART Mobility Support -liikkuvuustuki tarjoaa esiintyville taiteilijoille mahdollisuuksia matkustaa ja esiintyä Suomen ja Benelux-maiden (Belgia, Luxemburg, Alankomaat) välillä. Se on helppo ja nopea rahoitusmalli, joka on suunnattu uransa alkuvaiheessa oleville sekä jo taiteellisen toimintansa vakuunuttaneille ammattilaisille.

Kuka voi hakea tukea?

Tukea voivat hakea Suomessa ja Benelux-maissa asuvat taiteilijat, esiintyjät, ryhmät, esiintyjien edustajat tai tapahtumajärjestäjät. Tapahtumien on oltava joko Suomessa tai jossain Benelux-alueen maista.

Rahoituksen myöntäminen edellyttää sitä, että sekä järjestäjä että esiintyjä ja heidän edustajansa ovat sitoutuneet tuotantoon. Hakijoiden on osoitettava tuotannon korkea taiteellinen arvo, projektin on oltava yhteistyö vähintään kahden maan välillä ja esiintyjä(t) saavat korvauksen työstään (esityspalkkio).

Hakijan on lisäksi varmistettava projektin muu rahoitus.

Hakemuksen perusteella myönnettävä rahoitus on suuruudeltaan enintään 1 000 euroa eikä se saa ylittää 50 % tuotannon tai kiertueen kokonaiskustannuksista (mukaan lukien matka-, majoitus- ja kuljetuskustannukset, esitys- tai osallistumispalkkiot ja muut esiintymiseen liittyvät ei-kiinteät kustannukset arvonlisävero mukaan lukien). 

Hakemus jätetään englanniksi. Tutustu TelepARTin ehtoihin ja edellytyksiin sekä tietosuojaselosteeseen ennen hakemuksen jättämistä.

Lisätietoja TelepART-ohjelmasta löydät TelepART Mobility Support -verkkosivuilta.

TelepART-ohjelmaa tukevat:
Suomen Kulttuurirahasto
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Svenska kulturfonden

MYÖNTÄMISPERUSTEET

Hakemus arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

  • Taiteelliset ansiot
  • Rahoituksen merkitys esiintyjän ammatilliselle ja taiteelliselle toiminnalle
  • Haetun rahoituksen määrä ja budjetti ovat tasapainossa
  • Projektin vaikutus Suomen ja Benelux-maiden välisen kulttuurivaihdon laatuun ja määrään

Avustuksen saaminen edellyttää, että sekä esiintyjä että tapahtumajärjestäjä ovat alustavasti sitoutuneet projektiin.

PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI

Päätökset myönnöistä tekee Suomen Benelux-instituutti. Hakemukset vertaisarvioidaan käsittelyprosessin aikana esitystaiteiden ammattilaisilla. Päätökset tehdään kahden viikon kuluessa niiden saapumisesta.

HAE
TelepART: October 2022

TelepART: October 2022

In October, TelepART support allocated by The Finnish Cultural Institute for the Benelux has been given to performers Inga Huld Hákonardóttir (IS) and Kevin Fay (US), both based in Brussels.

TelepART: September 2022

TelepART: September 2022

In September, TelepART support allocated by The Finnish Cultural Institute for the Benelux has been given to traverso player Vera Plosila and theatre and puppetry professional Neville Tranter / Vaurioteatteri.

TelepART: August 2022

TelepART: August 2022

In August, TelepART support allocated by The Finnish Cultural Institute for the Benelux has been given to Routa Company, Jouni Järvenpää. Järvenpää and Vincent Verburg will perform their collaboration Silent Scream.

TelepART: June 2022

TelepART: June 2022

A new website also means a new way of doing things. We have decided to present the TelepART grantees on a monthly basis from now on, showcasing their upcoming performances.

TelepART: Juho Myllylä with Ensemble Gamut! -group

TelepART: Juho Myllylä with Ensemble Gamut! -group

Juho Myllylä, based in the Netherlands, has received funding from the TelepART Mobility Support to be able to rehearse and perform in Finland with Ensemble Gamut! music group. Myllylä is a recorder player, guitarist, singer and songwriter.

TelepART: Ilona Salonen

TelepART: Ilona Salonen

Dance artist Ilona Salonen is our latest artist to be supported by the TelepART Mobility Support Platform. Salonen will attend a three week laboratory and perform in an international group at the TicTac Art Center in Brussels. She will also perform two short versions...

TelepART: Miradonna Sirkka

TelepART: Miradonna Sirkka

The latest artist supported by the TelepART Mobility Support is a contemporary circus and performance artist Miradonna Sirkka who is staying in the Netherlands for a 6-week residency. The residency is part of SEA Foundation’s longer-term research on art and sustainability and their project focusing on the Happiness.