Applications open for SKF internship at the Finnish Cultural Institute for the Benelux

mrt 15, 2023 | News, Opportunity

Svenska kulturfonden (The Swedish Cultural foundation in Finland) has opened a call for an internship beginning in August 2023. The deadline for the application has been extended to the 16th of April.

Here is what our current SKF intern Yohannes Henriksson has to say about his time with us:

Right now, I am doing my internship as the project assistant for the Finnish Cultural Institute. My daily tasks include day to day office duties, replying to emails, and taking care of the TelepART Mobility Support Platform. However, I also get to do photography and to create my own personal project together with the Institute. So far, my internship has been a good balance between simultaneously being creatively challenging  and having time to reflect – in other words, it has taught me a lot. 

As an artist myself, I have had the privilege to be exposed to new artistic inspirations. I have met different artists from both Finland and the Benelux, I have gotten to explore the culturally vibrant city of Brussels, and maybe most importantly, I have also had a glimpse of how to realise ideas; how to build and organise an artistic project from scratch. 

Besides that, I have enjoyed working closely with our small, but efficient and warm hearted team. If you want to gain further knowledge of the cultural sector, pursue an artistic or creative career, expand your network or get out of your comfort zone by trying something totally new – then I can highly recommend that you apply for the Finncult internship position.”

Call for applicants in Swedish below. Applications are submitted in Swedish. Read more on Svenska kulturfonden website

Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom kulturproduktion, humanistiska vetenskaper och kommunikation.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Eftersom kontorets arbetsspråk är engelska, krävs även goda språkkunskaper i engelska. Övriga språkkunskaper ses som en fördel.

Arbetsuppgifter: Finlands Beneluxinstitut fungerar som samarbetsorganisation mellan kulturaktörer i Finland och Beneluxländerna (Belgien, Nederländerna och Luxemburg). Institutet är en självständig och ideell organisation med kontor i Bryssel. Man främjar kulturellt och konstnärligt samarbete mellan Finland och Beneluxregionen och understöder konstnärliga kollaborationer och projekt kring sammehälleliga frågor. Institutet skapar även eget innehåll med relevanta teman. För mera ingående information om våra projekt och kulturella närmanden, se webbplatsen www.finncult.be.

Institutet erbjuder praktikanten en dynamisk, öppen och kreativ arbetsmiljö i Europas hjärta. Institutet värdesätter ditt kunnande och dina åsikter, och arbetar aktivt för en jämställd och rättvis arbetsplats. Du får påverka kreativt innehållet och organisationen och får möjlighet att utvecklas professionellt och ta del av internationella projekt och samarbeten samt bemötanden. Arbetet ger dig också möjligheten att skapa egna nätverk för dina kommande karriärsteg. Som praktikant på Finlands Beneluxinstitut kommer du att assistera vid olika kultur- och konstprojekt, vilket innebär både planering av projektinnehåll likaväl som utförandet av det praktiska arbetet, som till exempel möteskoordinering och -dokumentation, koordinering av inbjudningar till evenemang, och resebokningar åt artister. Du hjälper även med kommunikationsuppgifter och medieproduktioner. Därtill sköter praktikanten även vardagliga kontorsuppgifter. Flera av de tidigare praktikanterna har under sin praktik också koordinerat eller skapat egna projekt och initiativ till institutets årsprogram. Du arbetar i ett nära samarbete med kulturintresserade kollegor som handleder och stöder dig i dina uppgifter. Eftersom arbetstakten ibland är hektisk, förväntas du ha en god initiativ- och samarbetsförmåga, och vid behov kunna jobba självständigt. Arbetet kan också komma att kräva kvälls- och veckoslutsarbete.

Övrig information: Om du har några frågor gällande arbetsuppgifterna kan du kontakta institutets programchef Malin Bergström per e-mail: malin.bergstrom@finncult.be. Institutet följer de lokala restriktionerna anknutna till Covid-19 pandemin, och det kan förekomma eventuella perioder med distansarbete under praktiken.

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut motsätter sig rasism och diskriminering. Vi främjar jämlikhet och mångfald inom finsk kultur globalt och understöder jämställdhet inom forskning och vetenskap.

Praktikperiod: 1.8.2023–28.6.2024 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från Bryssel. Institutet ersätter månadskort till kollektivtrafiken samt telefonkostnader enligt överenskommen summa. Andra förmåner inkluderar ersättning av kulturbiljetter upp till 300 euro.

Bostad: Praktikanten ordnar själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna hålls på distans i slutet av april.

 

More information:

Please visit Svenska kulturfonden for more information and to apply.

You can also contact our Head of Programme, Malin Bergström for more information.

E-mail: malin.bergstrom@finncult.be

Phone: +358 40 715 1434

Participants for the networking trip to Circusstad Festival have been selected

The participants for the networking trip to Circusstad Festival organised by Circus and Dance Info Finland, the Finnish Institute in the UK and Ireland and the Finnish Cultural Institute for the Benelux have been selected.

Kriticos Mwansa and The Book Club return to Helsinki with an XL edition at Kiasma

Join Kriticos Mwansa’s XL Book Club at the URB festival on 5 June. The conversation brings together six high profile creatives from Finland as they discuss books by Caleb Azumah Nelson and Questlove.

TelepART: April 2024

The April 2024 TelepART support by the Finnish Cultural Institute for the Benelux goes to Marija Griniuk, who is taking part in the Society of Artistic Research Forum at the Fontys Academy of the Arts in Tilburg, the Netherlands.

Discover the sweet world of the Finnish language from the comfort of your home

Do you want to get a jumpstart on the Finnish language and be ready to join our Level 2 class in September? Then join our Online Intensive Finnish Course for Beginners starting 2 May.

Sustainable solutions from Finland presented at the Festival of the New European Bauhaus 2024

Focused on shaping a sustainable, beautiful and inclusive future for Europe, the festival taking place 9–13 April in Brussels, Belgium includes a number of inspiring contributions from Finnish initiatives.