Deadline extended for SKF internship at the Finnish Cultural Institute for the Benelux

Apr 4, 2023 | News, Opportunity

Svenska kulturfonden (The Swedish Cultural Foundation in Finland) has opened a call for an internship beginning August 2023. Deadline for applications has been extended to the 16th of April.

 

Call for applicants in Swedish below. Please note that applications are to submitted in Swedish. Read more on the Svenska kulturfonden website

Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom kulturproduktion, humanistiska vetenskaper och kommunikation.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Eftersom kontorets arbetsspråk är engelska, krävs även goda språkkunskaper i engelska. Övriga språkkunskaper ses som en fördel.

Arbetsuppgifter: Finlands Beneluxinstitut fungerar som samarbetsorganisation mellan kulturaktörer i Finland och Beneluxländerna (Belgien, Nederländerna och Luxemburg). Institutet är en självständig och ideell organisation med kontor i Bryssel. Man främjar kulturellt och konstnärligt samarbete mellan Finland och Beneluxregionen och understöder konstnärliga kollaborationer och projekt kring sammehälleliga frågor. Institutet skapar även eget innehåll med relevanta teman. För mera ingående information om våra projekt och kulturella närmanden, se webbplatsen www.finncult.be.

Institutet erbjuder praktikanten en dynamisk, öppen och kreativ arbetsmiljö i Europas hjärta. Institutet värdesätter ditt kunnande och dina åsikter, och arbetar aktivt för en jämställd och rättvis arbetsplats. Du får påverka kreativt innehållet och organisationen och får möjlighet att utvecklas professionellt och ta del av internationella projekt och samarbeten samt bemötanden. Arbetet ger dig också möjligheten att skapa egna nätverk för dina kommande karriärsteg. Som praktikant på Finlands Beneluxinstitut kommer du att assistera vid olika kultur- och konstprojekt, vilket innebär både planering av projektinnehåll likaväl som utförandet av det praktiska arbetet, som till exempel möteskoordinering och -dokumentation, koordinering av inbjudningar till evenemang, och resebokningar åt artister. Du hjälper även med kommunikationsuppgifter och medieproduktioner. Därtill sköter praktikanten även vardagliga kontorsuppgifter. Flera av de tidigare praktikanterna har under sin praktik också koordinerat eller skapat egna projekt och initiativ till institutets årsprogram. Du arbetar i ett nära samarbete med kulturintresserade kollegor som handleder och stöder dig i dina uppgifter. Eftersom arbetstakten ibland är hektisk, förväntas du ha en god initiativ- och samarbetsförmåga, och vid behov kunna jobba självständigt. Arbetet kan också komma att kräva kvälls- och veckoslutsarbete.

Övrig information: Om du har några frågor gällande arbetsuppgifterna kan du kontakta institutets programchef Malin Bergström per e-mail: malin.bergstrom@finncult.be. Institutet följer de lokala restriktionerna anknutna till Covid-19 pandemin, och det kan förekomma eventuella perioder med distansarbete under praktiken.

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut motsätter sig rasism och diskriminering. Vi främjar jämlikhet och mångfald inom finsk kultur globalt och understöder jämställdhet inom forskning och vetenskap.

Praktikperiod: 1.8.2023–28.6.2024 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från Bryssel. Institutet ersätter månadskort till kollektivtrafiken samt telefonkostnader enligt överenskommen summa. Andra förmåner inkluderar ersättning av kulturbiljetter upp till 300 euro.

Bostad: Praktikanten ordnar själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna hålls på distans i slutet av april.

Read more about our current SKF interns experience. 

More information:

Please visit Svenska kulturfonden for more information and to apply.

You can also contact our Head of Programme, Malin Bergström for more information.

E-mail: malin.bergstrom@finncult.be

Phone: +358 40 715 1434

Sonya Lindfors returns to Beursschouwburg with ONE DROP

Confronting the echoes of the ‘one drop’ rhythm and the ‘one drop rule’ with power, anti-racist love and resistance, Sonya Lindfors’ dance performance ‘One Drop’ comes to Beursschouwburg, 18 & 19 October 2024.

Registration now open for the autumn term of our Finnish language courses!

Start your Finnish language journey with the Finnish Cultural Institute for the Benelux this September. Suitable for all levels, classes are open to everyone, no matter where you are based. Register today!

Meet the executive board of the Finnish Cultural Institute for the Benelux Trust

Bringing expertise from the arts and cultural fields in Finland and in the Benelux, the members of the board are responsible for funding and supervising the activities of the Institute. Get to know the faces behind the names.

TelepART: June 2024

The June 2024 TelepART support by the Finnish Cultural Institute for the Benelux goes to the performance “Unknown for talking bodies” by choreographer Eeva Juutinen and performers Astrid Stenberg and Taru Aho at Pianofabriek in Brussels, Belgium.

Boys Won’t Be Boys’ Finland debut through the eyes of Gender Studies student Tega Oke

Find out what it has meant for Programme Assistant Tega Oke to support the Finnish premiere of Boys Won’t Be Boys, a Dutch theatre production centered on personal and honest stories about masculinity.