Apply now: Svenska kulturfonden internship at the Finnish Cultural Institute for the Benelux

Mar 15, 2024 | 2024, News, Opportunity

Svenska kulturfonden (The Swedish Cultural Foundation in Finland) has opened a call for an internship beginning in August 2024. The deadline for the application is the 31st of March.

Here is what our current SKF intern Tega Oke has to say about her experience at the Institute, in Swedish:

“Det har varit jättespännande att få jobba på ett kulturinstitut, speciellt här i internationella Bryssel där det hela tiden är saker på gång. Det har varit kul att få se allt det som händer bakom kulisserna i planeringen av olika evenemang, vare sig det är en film screening, paneldiskussion eller en performans av något slag. Andra praktiska saker jag fått arbeta med har varit att både skriva och utvärdera ansökningar samt jobba med kontrakt.

I min roll som programassistent har det varit särskilt givande att få vara involverad i institutets maskulinitetsprojekt som nu i maj kulmineras i föreställningen Boys Won’t Be Boys (som spelas på Svenskis i Helsingfors!). Men det allra bästa med praktiken har nog ändå varit mina kollegor! Vi har en härlig arbetsatmosfär som gör mig taggad att komma på jobb varje dag.”

Call for applicants in Swedish below. Applications are submitted in Swedish. Read more on the Svenska kulturfonden website.

Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom kulturproduktion, humanistiska vetenskaper och kommunikation.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Eftersom kontorets arbetsspråk är engelska, krävs även goda språkkunskaper i engelska. Övriga språkkunskaper ses som en fördel.

Arbetsuppgifter: Finlands Beneluxinstitut fungerar som samarbetsorganisation mellan kulturaktörer i Finland och Beneluxländerna (Belgien, Nederländerna och Luxemburg). Institutet är en självständig och ideell organisation med kontor i Bryssel. Institutet främjar kulturellt och konstnärligt samarbete mellan Finland och Beneluxregionen och understöder konstnärliga kollaborationer och projekt kring samhälleliga frågor. Institutet skapar även eget innehåll med relevanta teman. För mera ingående information om våra projekt och kulturella närmanden, se webbplatsen www.finncult.be.

Institutet erbjuder praktikanten en dynamisk, öppen och kreativ arbetsmiljö i Europas hjärta. Institutet värdesätter ditt kunnande och dina åsikter, och arbetar aktivt för en jämställd och rättvis arbetsplats. Du får påverka kreativt innehållet och organisationen, och du får möjlighet att utvecklas professionellt och ta del av internationella projekt och samarbeten. Arbetet ger dig också möjligheten att skapa egna nätverk för dina kommande karriärsteg. Som praktikant på Finlands Beneluxinstitut kommer du att assistera vid olika kultur- och konstprojekt, vilket innebär både planering av projektinnehåll likaväl som utförandet av det praktiska arbetet, som till exempel möteskoordinering och dokumentation, koordinering av inbjudningar till evenemang, och resebokningar för artister. Du hjälper även med kommunikationsuppgifter och medieproduktioner. Därtill sköter praktikanten vardagliga kontorsuppgifter. Flera av de tidigare praktikanterna har under sin praktik också koordinerat egna projekt och initiativ till institutets årsprogram. Du arbetar i nära samarbete med kulturintresserade kollegor som handleder och stöder dig i dina uppgifter. Eftersom arbetstakten ibland är hektisk, förväntas du ha en god initiativ- och samarbetsförmåga, och vid behov kunna jobba självständigt. Arbetet kan också kräva kvälls- och veckoslutsarbete.

Övrig information: Denna praktikperiod kommer att koncentrera sig på de olika kommande programmen på institutets årsagenda. Bland de kommande programmen under hösten 2024 och våren 2025 ingår till exempel Boys Won’t Be Boys- teaterföreställningar som realiseras inom institutets maskulinitetsprogram, finansieringsansökningar för olika projekt såsom den antirasistiska programhelheten Healing & Dealing, och pARTir-projektets olika produktionssteg. Om du har frågor om arbetsuppgifterna eller institutets program kan du mejla institutets programchef Malin Bergström, malin.bergstrom@finncult.be. Finlands kultur- och vetenskapsinstitut motsätter sig rasism och diskriminering. Insitutet främjar jämlikhet och mångfald inom finsk kultur globalt och understöder jämställdhet inom forskning och vetenskap.

Praktikperiod: 13.8.2024–11.7.2025 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 400 euro/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från Bryssel. Institutet ersätter månadskort till kollektivtrafiken samt telefonkostnader enligt överenskommen summa. Andra förmåner inkluderar ersättning av kulturbiljetter upp till 150 euro.

Bostad: Praktikanten ordnar själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna hålls på distans i slutet av april. De kandidater som kallas till intervju får intervjufrågorna på förhand. Intervjun hålls på främst på svenska, med några frågor som ställs på finska och engelska. Intervjun leds av Laura Boxberg, direktör, Malin Bergström, programchef, och Sofia Simelius, praktikantkoordinator.

 

More information:

Please visit Svenska kulturfonden for more information and to apply.

You can also contact our Director, Laura Boxberg at laura.boxberg@finncult.be or Head of Programme, Malin Bergström at malin.bergstrom@finncult.be for more information.

Photo by Ela Suleymangil.

Meet the executive board of the Finnish Cultural Institute for the Benelux Trust

Bringing expertise from the arts and cultural fields in Finland and in the Benelux, the members of the board are responsible for funding and supervising the activities of the Institute. Get to know the faces behind the names.

TelepART: June 2024

The June 2024 TelepART support by the Finnish Cultural Institute for the Benelux goes to the performance “Unknown for talking bodies” by choreographer Eeva Juutinen and performers Astrid Stenberg and Taru Aho at Pianofabriek in Brussels, Belgium.

Boys Won’t Be Boys’ Finland debut through the eyes of Gender Studies student Tega Oke

Find out what it has meant for Programme Assistant Tega Oke to support the Finnish premiere of Boys Won’t Be Boys, a Dutch theatre production centered on personal and honest stories about masculinity.

Join us for a Midsummer Cocktail Hour on Tuesday, 18 June

We have the utmost pleasure of inviting you to the Finnish Cultural Institute for the Benelux office for a cosy midsummer cocktail hour. 18.6.2024, 18:00–19:30.

Safer Spaces and nods to surrealism – introducing the Institute’s stickers by Sam Vanbelle

Take a peek at our brand-new stickers, embodying select parts of the programme and principles of the Finnish Cultural Institute for the Benelux, and get to know the Antwerp-based illustrator.