Internship opportunity at the Finnish Cultural Institute for the Benelux

Mar 15, 2022 | News

Svenska kulturfonden (The Swedish Cultural foundation in Finland) has opened a call for an internship beginning in August 2022. The deadline for the application is 31st of March.

Our current SKF intern, Laisa Conde, who has been doing outstanding work as our Project Assistant shared the following about her experience:

« I am the project assistant working as Malin’s (the Head of Programme) mini me. A normal day for me consists of replying to emails, coordinating TelepArt, finding interesting projects and assisting with basic office stuff. As a part of my internship, I plan and realise different projects together with the institute team.

My favorite thing about this internship has been going to all the different events. Culture is very affordable in Belgium compared to the Nordics and there is a huge variety in the programming. So far, I’ve been to concerts, exhibitions and theaters. Besides that, I’ve enjoyed all the colleagues, the team is quite small but I’ve learned a lot and gained many experiences because of it.

You should apply so you can enjoy the amazing Finncult team, you will learn a lot, have fun and hopefully make a lot of new contacts! »

Application text in Swedish below. Read more on Svenska kulturfonden website. 

Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom kulturproduktion, humanistiska vetenskaper och kommunikation.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Eftersom kontorets arbetsspråk är engelska, krävs även goda språkkunskaper i engelska. Övriga språkkunskaper ses som en fördel.

Arbetsuppgifter: Finlands Beneluxinstitut fungerar som samarbetsorganisation mellan kulturaktörer i Finland och Beneluxländerna (Belgien, Nederländerna och Luxemburg). Institutet är en självständig och ideell organisation med kontor i Bryssel. Man främjar kulturellt och konstnärligt samarbete mellan Finland och Beneluxregionen och understöder konstnärliga kollaborationer och projekt kring sammehälleliga frågor. Institutet skapar även eget innehåll med relevanta teman. För mera ingående information om våra projekt och kulturella närmanden, se webbplatsen www.finncult.be.

Institutet erbjuder praktikanten en dynamisk, öppen och kreativ arbetsmiljö i Europas hjärta. Institutet värdesätter ditt kunnande och dina åsikter, och arbetar aktivt för en jämställd och rättvis arbetsplats. Du får påverka kreativt innehållet och organisationen och får möjlighet att utvecklas professionellt och ta del av internationella projekt och samarbeten samt bemötanden. Arbetet ger dig också möjligheten att skapa egna nätverk för dina kommande karriärsteg. Som praktikant på Finlands Beneluxinstitut kommer du att assistera vid olika kultur- och konstprojekt, vilket innebär både planering av projektinnehåll likaväl som utförandet av det praktiska arbetet, som till exempel möteskoordinering och -dokumentation, koordinering av inbjudningar till evenemang, och resebokningar åt artister. Du hjälper även med kommunikationsuppgifter och medieproduktioner. Flera av de tidigare praktikanterna har under sin praktik också koordinerat eller skapat egna projekt och initiativ till institutets årsprogram. Du arbetar i ett nära samarbete med kulturintresserade kollegor som handleder och stöder dig i dina uppgifter. Eftersom arbetstakten ibland är hektisk, förväntas du ha en god initiativ- och samarbetsförmåga, och vid behov kunna jobba självständigt. Arbetet kan också komma att kräva kvälls- och veckoslutsarbete.

Övrig information: Institutet följer de lokala restriktionerna anknutna till Covid-19 pandemin, och det kan förekomma eventuella perioder med distansarbete under praktiken. Finlands kultur- och vetenskapsinstitut motsätter sig rasism och diskriminering. Vi främjar jämlikhet och mångfald inom finsk kultur globalt och understöder jämställdhet inom forskning och vetenskap.

Praktikperiod: 1.8.2022–30.6.2023 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från Bryssel. Institutet ersätter månadskort till kollektivtrafiken samt telefonkostnader enligt överenskommen summa. Andra förmåner inkluderar ersättning av kulturbiljetter upp till 300 euro.

Bostad: Praktikanten ordnar själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

More information:

Please visit Svenska kulturfonden for more information and to apply.

You can also contact our Head of Programme, Malin Bergström for more information.

E-mail: malin.bergstrom@finncult.be
Phone: +358 40 7151 434 / +32 468 15 56 72

TelepART: March 2024

Belgian drag artist Chloe Clarke performs at Helsinki International Drag Fest 2024, with support from the TelepART Mobility Support Platform allocated by the Finnish Cultural Institute for the Benelux.

På kommande: Svenska kulturfondens praktikantträff i Bryssel

Our Svenska kulturfonden intern, Tega Oke, shares more about the upcoming interns meet hosted this year by the Finnish Cultural Institute for the Benelux in Brussels!

Registration now open for our 7th International Women’s Day Nordic Breakfast Discussion

Ready to change the game? Join our panel of Nordic experts this International Women’s Day as they discuss gender equality in football.

TelepART: February 2024

Roberto Fusco implements the light design for “Autophagy III” at Concertgebouw Brugge, with support from the TelepART Mobility Support Platform allocated by the Finnish Cultural Institute for the Benelux.

Save the Date: 8.3.24 International Women’s Day Nordic Breakfast Discussion

Don’t miss our annual International Women’s Day Nordic Breakfast Discussion. This year we are « Changing the Game » and focusing on gender equality in football.