Together Alone - open oproep

-
Logo banner for Together Alone with #togetheralone and deadlines stated along the margins.

 

Het netwerk van Finse cultuur- en wetenschapsinstituten speelt in op de uitdagingen van de COVID-19-pandemie door een open oproep voor nieuwe kunstprojecten aan te kondigen. De huidige crisis heeft grote gevolgen voor de culturele sector. Veel kunstenaars en creatievelingen wier werk projectmatig is, hebben maanden aan inkomsten verloren. Tijdens de crisis blijft de missie van de Finse cultuur- en wetenschapsinstituten ongewijzigd. We zijn er om internationale mobiliteit, zichtbaarheid en samenwerking op het gebied van Finse kunst, cultuur en wetenschap te promoten. Daarom lanceren we een nieuwe, snelle open oproep voor Finse of in Finland werkzame kunstenaars en kunstenaarscollectieven.

 

TOGETHER ALONEOPEN OPROEP

De Instituten zijn op zoek naar artistieke voorstellen met betrekking tot de volgende thema's: noodtoestand, radicale verandering, veerkracht, kunstenaarschap in de toekomst en together alone: alleen, maar toch samen. Daarnaast zal het project in zijn geheel dienen als documentatie van de crisis en een van de grootste sociale omwentelingen van onze tijd, geschetst door kunst en kunstenaars. De aanvraag staat open voor alle Finse en in Finland werkzame professionele kunstenaars die door de coronapandemie werkkansen hebben verloren.

De open oproep is bedoeld voor projecten van geselecteerde kunstenaars of kunstenaarscollectieven, die uiterlijk op 30 juni 2020 voltooid moeten zijn. De totale subsidie voor een individueel project bedraagt tussen € 1500 en 5000 (kosten inbegrepen). Het bedrag worden uitgekeerd als honorarium of per factuur. De voorkeur gaat uit naar werk dat geschikt is voor een internationaal publiek. De uitvoering van het project moet voldoen aan de Finse wetgeving inzake toegankelijkheid van digitale diensten.

Het doel van de open oproep is om het levensonderhoud van kunstenaars en de continuïteit van internationale samenwerking te waarborgen. Hoewel mobiliteit en fysieke ontmoetingen nu moeten worden beperkt, willen we de internationale netwerken en samenwerking ondersteunen.

De pandemie zet de wereld op zijn kop op manieren die we niet hadden kunnen voorzien. We zien ons gedwongen om onze manier van leven te herzien - en om nieuwe manieren van leven, werken en het veiligstellen van ons levensonderhoud te bedenken. Met Together Alone willen we een platform bieden en kunstenaars stimuleren om na te denken over nieuwe manieren van werken in een situatie waarin mobiliteit en fysiek contact niet meer mogelijk zijn. We zoeken vooral naar projecten die de nadruk leggen op brede internationale samenwerking - zonder fysiek contact.

Projecten hoeven niet beperkt te zijn tot uitvoering binnen het geografische gebied van een bepaald Fins Instituut, maar moeten wel passen binnen het werkterrein van alle Instituten. De projecten kunnen plaatsvinden of beschikbaar zijn op de website van de kunstenaar, op een openbaar webplatform, op YouTube of op een alternatief platform dat een breed publiek bereikt. Kunstenaars zijn vrij in hun keuze voor het medium en het resultaat kan bijvoorbeeld een kunstwerk, een work in progress, een performance, een dagboek, een film of iets anders zijn. De Instituten zullen de gekozen projecten opnemen als onderdeel van hun officiële programma's, en de projecten zullen beschikbaar zijn voor alle Instituten wereldwijd. De kunstenaar behoudt het auteursrecht op het werk.

Contact: aW5mb0BmaW5uY3VsdC5iZQ==