This page is in Finnish. There is a language version of this page in English.

DIALOGIEN vuosi

Uutiset

Vuosi vaihtui, mutta valitettavasti globaali pandemiamme ei ymmärrä päivämääriä. Elämme yhä epävarmuudessa siitä, milloin voimme jälleen tavata toisiamme fyysisesti, käydä luovaa ja vapaata ajatuksen vaihtoa ja keskusteluja, sekä osallistua erilaisiin tapahtumiin ja verkostoihin, joiden kautta uudet hankkeet ja ideat usein saavat alkunsa. Viime vuoden keväästä alkaen olemme etenkin Belgiassa olleet lähes jatkuvassa poikkeustilassa, joka on osaltaan vaikuttanut kaikkeen tekemiseemme.

SUURTEN MUUTOSTEN KESKELLÄ 
Siitäkin huolimatta, että joudumme odottamaan laajamittaista rokottamista ja tilanteen muuttumista vielä pitkään on monta asiaa, joista kaikesta huolimatta voimme olla kiitollisia. Kun maailma keväällä 2020 pysähtyi jouduimme osaksi äkillistä toimintamallien- ja tapojen muutosta, jonka vauhti on ollut huimaava. Vain muutamassa kuukaudessa meistä on tullut hapuilevia digitaalisuuden asiantuntijoita ja käytämme päivittäin lukuisia uusia teknisiä alustoja (suuremmalla tai pienemmällä) menestyksellä. Moni asia, joka ennen tuntui mahdottomalta on nykyään arkipäiväämme. Itse toivon monen muutoksen jäävän myös pysyväksi. Matkustamme vähemmän, pidämme vähemmän kokouksia, käytämme vähemmän (jos lainkaan) aikaa työmatkoihin. Tuntuu, että meillä on vihdoin aikaa ja ennen kaikkea tilaa fokusoida asioihin enemmän. 

Kun tapaamisia, matkoja ja yleisötilaisuuksia joudutaan karsimaan jää paljon pois, mutta samalla vapautuu tilaa uuden luomiselle ja toimintatapojen tarkastelulle. Olemme viime vuodesta lähtien kehittäneet sisäisiä toimintatapojamme melkoisesti ja keskittyneet erityisesti saavutettavuuteen sekä monimuotoisuuden edistämiseen liittyvien toimintamallien luomiseen. Benelux-instituutti toimii Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkoston monimuotoisuus-työryhmän vetäjänä ja tämän tiimoilta jatkamme aktiivista yhteistyötä kaikkien verkostomme 17 jäsen-instituutin kanssa myös vuonna 2021. Vaikka paljon on vielä kesken on ollut hienoa huomata, miten notkeasti ja yhdessä tuumin koko Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien muodostama maailmanlaajuinen verkostomme pystyi reagoimaan yhteiskunnissamme tapahtuviin valtaviin muutoksiin, niin hankkeiden kuin toimintamallien kehittämisen kannalta. 

Vaikka jatkuva tunne ajan puutteesta ei valitettavasti ole poistunut, on jonkinlainen lempeys ja hitaus muodostunut kiinteäksi osaksi tekemistä. Toiveeni onkin, että pandemian opettamina voisimme jatkossa tehdä määrällisesti vähemmän, mutta sisällöllisesti fokusoidummin.

VUODEN 2021 OHJELMA
Vuoden 2021 ohjelmamme perustuu DIALOGEIHIN. Vaikka pandemia pystyy pysäyttämään yhteiskuntia ei se koskaan tule voimaan lopettamaan keskustelua ja ajatusten vaihtoa, ei maiden sisällä eikä niiden välillä kansainvälisessä mittakaavassa. Vaikka emme voi kohdata fyysisesti voimme merkityksellisten dialogien kautta silti edistää ihmisten kohtaamisia, taiteilijoiden rajat ylittävää yhteistyötä ja korostaa taiteen ja kulttuurin merkitystä yhteiskuntiamme ylläpitävänä voimana. 

Tulevan vuoden ohjelmamme tulee varmasti muuttumaan monet kerrat matkan varrella, viranomaisten ohjeistuksia seuraten. Haluan kuitenkin uskoa, että jatkuvasti muuttuvat ennakoimattomat tilanteet tuovat työskentelyyn myös paljon vapautta, väljyyttä ja luovuutta, joihin ei ilman poikkeustilaa välttämättä olisi mahdollisuutta. Karusta todellisuudesta huolimatta muutoksessa on aina myös mahdollisuuden siemen - ja se on se, mihin meidän tulee kohdistaa kaikki energiamme.

TAIDE
Aloitamme vuoden tammi- ja helmikuisilla designkeskusteluilla, jotka ovat jatkoa monivuotisesta muotoiluhankkeestamme. Tammikuussa keskustelemme Gentin designmuseon kanssa värien vaikutuksesta muotoiluun ja arkkitehtuuriin Linda Bergrothin ja Tuomas Siitosen, sekä paikallisten Lionel Jadot ja Doorzon kanssa. Helmikuussa jatkamme yhteistä keskustelusarjaamme Ornamon ja Suomen Saksan ja Ranskan instituuttikollegojemme kanssa siitä, miten muotoiluala voi toimia pandemian jälkeisessä maailmassa. Keskusteluun osallistuu mm. Artekin johtaja Marianne Goebl ja muotoilija Jonas Lutz. Vuodelle on suunnitteilla myös useita muita muotoiluhankkeita, mutta näistä enemmän lähemmin, kun selviää miten ne on lopulta mahdollista toteuttaa.

Olemme joka vuosi tehneet laajaa yhteistyötä eri aloja edustavien festivaaliorganisaatioiden kanssa. Myös vuodelle 2021 on suunnitteilla useampi festivaaliyhteistyö, mutta nähtäväksi jää, mitkä näistä lopulta voivat toteutua. Jos suunnitelmat etenevät kuten toivomme on luvassa sekä yhteisöllisiä taideteoksia kiehtovien taiteilijoiden kanssa, sekä pysyväksi jäävä veistospuisto, jonka tekijäksi on valittu suomalainen taiteilija. Lisäksi toivomme kuulevamme runsaasti suomalaista musiikkia erilaisissa kesätapahtumissa.

YHTEISKUNTA 
Yhteiskunnallinen ohjelmakokonaisuutemme muodostuu jo totutusta naisten päivän yhteispohjoismaisesta aamiaiskeskustelusta ja useammasta yhteiseurooppalaisesta hankkeesta. Suomen Benelux-instituutti toimii syksystä 2021 alkaen EUNIC Bryssel -verkoston puheenjohtajana, joten vuoden aikana tulemme olemaan tiiviissä dialogissa muiden jäsenvaltioiden kulttuurin asemaa edistävien organisaatioiden kanssa. Sama työ jatkuu myös Hollannin puolella, jossa EUNIC-verkosto järjestää aktiivisesti tapahtumia. 

Ennen vuoden vaihdetta julkaisimme maskuliinisuuksia-hankkeemme online-julkaisun, jonka kirjoittajina ja taiteilijoina on upea rivi toiminta-alueemme tekijöitä. Keväällä saamme julkaisun painosta ja pääsemme edistämään hankkeen jatko-osioita. Maskuliinisuuden murros puhuttaa yhteiskunnissamme yhä enemmän ja olemme todella iloisia, että olemme jatkuvasti löytäneet uusia, valtavan hienoja tekijöitä ja partnereita hankkeemme eteenpäin viemiseen.

AISTIT
Vuoden 2021 laaja A I S T I T / coming to our senses -suurhankkeemme Suomen Ranskan, Saksan ja Britannian- ja Irlannin instituuttien kanssa lähtee käyntiin jo alkuvuodesta, kun julkaisemme hankkeen verkkosivut. Kokonaisuus muodostuu kussakin kohdemaassa toteutuvista itsenäisistä osuuksista, jotka syksyllä nähdään Suomessa osana Helsingin juhlaviikkojen ohjelmaa. Hankeen kuraattoreina toimivat Satu Herrala ja Hans Rosenström ja Belgian osuudessa esitellään Kid Kokon ja työryhmän uusi tilausteos. Koronatilanteesta johtuen näytös toteutuu näillä näkymin vuoden 2022 alussa. 

Aistit-teemasta innostuneena loimme kutakin aistia koskettavan kokonaisuuden, jonka yhteistyöpartnereina toimivat Amsterdamissa sijaitseva Mediamatic, Gentissä sijaitseva designmuseo, musiikkifestivaali Subbacultcha sekä Brysselin uniikkien muotoiluesineiden ammattilaismessut COLLECTIBLE. Kunkin partnerin kanssa suunniteltavat osiot esittelevät suomalaisia taiteilijoita paikallisille yleisöille ja luovat osaltaan dialogia, jonka toivomme jatkuvan pitkään ohjelmien toteuduttua.

MUU OHJELMA
Yllä olevien hankkeiden lisäksi jatkamme rajoitusten määrittämissä rajoissa TelepART-liikkuvuusohjelman pyörittämistä sekä uusien tilaustöiden sarjaamme. Instituutin kielikurssit siirrettiin vuonna 2020 verkkoon ja iloksemme tämä johti entistä suurempiin osallistujajoukkoihin, kun ihmiset oppivat Zoom-kielikurssien uuteen maailmaan. 

Toivomme, että vuodesta muodostuu kaikesta huolimatta mahdollisimman monipuolinen ja antoisa - ja toivomme kohtaavamme sinut joko verkossa tai livenä!