TelepART - Mobility Support Platform

Europa
TelepART-logo dat rond is en TelepART in het midden leest.

TelepART bevordert de internationalisering van podiumkunstenaars in de begin- en middenfase van hun carrière. Dit project van het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux heeft als kern een nieuwe, doorlopend aan te vragen en snel toekenbare vorm van financiële steun voor reiskosten tussen Finland en de Benelux die ontstaan ten behoeve van optredens. TelepART is er voor zowel kunstenaars als organisatoren en is een aanvulling op het internationale uitwisselingsprogramma voor besluitvormers uit de kunstensector.

Het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux wil de wisselwerking tussen Finland en de Benelux op het gebied van kunst bevorderen. Finland zou nog meer internationale artiesten voor optredens kunnen verwelkomen dan het nu doet. Anderzijds kan de Benelux fungeren als springplank voor de internationale carrière van de boeiendste Finse artiesten. Vanwege de geografische afstand bevinden Finse artiesten die een internationale carrière ambiëren zich echter relatief gezien in een slechtere uitgangspositie dan hun collega’s in Centraal en West-Europa.

Het online aanvraagplatform voor TelepART is gericht op zowel Finse kunstenaars als kunstenaars in Benelux landen die reizen tussen Finland en de Benelux. TelepART-reisbeurzen worden in de eerste plaats toegekend aan organisatoren en artiesten in de begin- en middenfase van hun carrière op zoek naar internationale podia voor muziek, theater, dans, circus en performancekunst. De snelle, laagdrempelige minibeurzen kunnen worden aangevraagd door artiesten, hun vertegenwoordigers en eventorganisatoren in de Benelux en Finland.

Doel van het project is snel en gemakkelijk te kunnen reageren wanneer de mogelijkheid van een optreden zich voordoet. Voorwaarden voor een beurs zijn een wederzijdse overeenkomst tussen artiest en organisator, artistieke kwaliteit, een redelijke beloning aan de artiest, de betrokkenheid van ten minste twee landen waarop het project zich richt en voldoende overige financiering. De aanvraagperiode is doorlopend en beslissingen worden genomen door het Fins Cultureel Instituut in overleg met wisselende experts op het gebied van podiumkunsten. De verwerkingstijd van aanvragen bedraagt hoogstens twee weken.

Naast het verstrekken van reisbeurzen wordt de internationale uitwisseling ook bevorderd door een werkbezoekprogramma voor cultuurprofessionals, dat wordt gecoördineerd door het Instituut. Gerichte bezoeken van professionals completeren de expertise van besluitvormers in het kunstenveld en vergroten het internationale netwerk. Bij de beurzen en het bezoekprogramma van TelepART horen ook de hulp die het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux biedt bij de communicatie en de nauw aan het project verbonden effectiviteitsmeting.

In het kader van het TelepART-project wordt een rapport gepubliceerd, waarin de belemmeringen voor internationale mogelijkheden tot optredens in Finland en de Benelux in kaart worden gebracht.

 

Zend hier je aanvraag in voor het TelepART Mobility Support Platform. 

Lees hier de Algemene Voorwaarden voor aanvragen.

Lees hier het privacybeleid van TelepART.

 

In samenwerking met:

Finnish Cultural Foundation, Finnish Ministry of Education and Culture, Wihuri Foundation en Swedish Cultural Foundation in Finland.