Tarwe en walnoot: Jani Ruscica at 1646 Gallery

1646, The Hague
Still from 'No Dot' by Jani Ruscica
Still from 'No Dot' by Jani Ruscica

De Finse kunstenaar Jani Ruscica toont nieuw werk tijdens de solotentoonstelling Tarwe en Walnoot, bij galerie 1646 in Den Haag. De tentoonstelling loopt van 08.07 tot 08.08.2021.  

Tarwe en Walnoot bevraagt specificiteit, wat de essentie van iets uitmaakt, waar een ding verandert in iets anders - duwend tegen de randen van tekens, binaries, identiteiten. De tentoonstelling compliceert en bevraagt de relatie tussen tekens en hun betekenis. Ruscica speelt met semiotiek, een vakgebied dat zich bezighoudt met tekens en symbolen en de manier waarop verschillende betekenissen door verschillende interpretatoren kunnen worden gelezen. Een vorm of teken kan een betekenis overbrengen zonder enige visuele gelijkenis met de inhoud van de boodschap, op de manier waarop letters in verschillende talen verschillend kunnen worden uitgesproken, hoe handgebaren in verschillende culturen bepaalde betekenissen hebben, of de manier waarop een symbool één ding kan zijn en iets heel anders kan betekenen.

Ruscica erkent dat verschillende kunstvormen verschillende eigenheden, tradities en geschiedenissen hebben. Hun werk bevindt zich in het tussengebied, waar ze deze verschillen vanuit verschillende invalshoeken benaderen om een gemeenschappelijke basis te vinden. Door gebruik te maken van verschillende media - houtsnede, geluid, video, performance, fotografie en beeldhouwkunst - onderzoekt Ruscica's praktijk de banden tussen interpretatie en representatie, waarbij de grenzen van materie, taal en betekenis vervagen.