Tarwe en walnoot: Jani Ruscica at 1646 Gallery

1646, The Hague
Still from 'No Dot' by Jani Ruscica
Still from 'No Dot' by Jani Ruscica

Suomalainen taiteilija Jani Ruscica esittelee uusia teoksia Tarwe en Walnoot -yksittäisnäyttelyssä galleria 1646:ssa Haagissa. Näyttely kestää 08.07-08.08.2021.  

Tarwe en Walnoot kyseenalaistaa spesifisyyden, sen, mikä muodostaa jonkin asian olemuksen, missä jokin asia muuttuu joksikin muuksi - ponnistaen merkkien, binäärien ja identiteettien reunoja vastaan. Näyttely monimutkaistaa ja kyseenalaistaa merkkien ja niiden merkityksen välistä suhdetta. Ruscica leikittelee semiotiikan kanssa, joka käsittelee merkkejä ja symboleja sekä sitä, miten eri tulkitsijat voivat lukea erilaisia merkityksiä. Muoto tai merkki voi välittää merkityksen ilman, että se muistuttaa visuaalisesti viestin sisältöä, kuten kirjaimet voidaan ääntää eri kielillä eri tavoin, käden eleillä on tiettyjä merkityksiä eri kulttuureissa tai symboli voi olla yksi asia ja tarkoittaa aivan muuta.

Ruscica myöntää, että eri taidemuodoilla on erilaisia erityispiirteitä, perinteitä ja historiaa. Heidän työnsä löytyy välitiloista, joissa he käsittelevät näitä eroja eri näkökulmista löytääkseen yhteisen pohjan. Käyttämällä erilaisia välineitä - puunleikkausta, ääntä, videota, performanssia, valokuvaa ja veistosta - Ruscican käytännöt tutkivat tulkinnan ja representaation välisiä yhteyksiä ja romahduttavat aineen, kielen ja merkityksen rajoja.