This page is in Finnish. There is a language version of this page in English.

Remembering 1918 – European Dreams of Modernity

Eurooppa
Värikäs ja graafinen 1918-logo.

100-vuotiaan Suomen juhlistamisen jälkeen on aika muistella itsenäisyyden ajan ensimmäisiä vuosia, jotka olivat levottomia ympäri Eurooppaa. Ensimmäisen maailmansodan seurauksena Itävalta-Unkari, Osmanivaltakunta ja Venäjän keisarikunta hajosivat. Eurooppaan syntyi lukuisia uusia valtioita: Itävalta, Unkari, Jugoslavia, Tšekkoslovakia, Puola, Liettua, Latvia, Viro ja Suomi kohtasivat itsenäisyytensä alkuvuosina maailman, joka oli muuttumassa nopeasti. Sodan jälkeinen elintarvikepula ja epäselvä poliittinen tilanne johtivat lähes kaikissa maissa levottomuuksiin. Joissakin maissa konfliktit kärjistyivät sisällissodiksi.

Inhimillisestä kärsimyksestä huolimatta ilmassa oli myös edistysuskoa: maailmansota mursi lopullisesti vanhat sääty-yhteiskunnan rakenteet. Maailma vaikutti olevan tilassa, jota oli mahdollista muuttaa demokraattisemmaksi ja tasa-arvoisemmaksi. Vuoden 1918 jälkeinen vuosisata oli monille eurooppalaisille valtioille ennennäkemättömän vauhdikkaan taloudellisen, kulttuurisen ja inhimillisen kehityksen aikaa. Muutosten keskellä Eurooppa kohtasi kuitenkin myös fasismin aallon, kommunismin nousun ja toisen verisen maailmansodan. Ensimmäisen maailmansodan jälkeinen vuosisata jakoikin Euroopan maantieteellisesti eri leireihin. Eurooppalainen keskustelu integraatiosta, demokratiasta ja nationalismista on edelleen monin tavoin kytköksissä sadan vuoden takaisiin tapahtumiin.

Remembering 1918 – European Dreams of Modernity on Brysselissä sijaitsevan kulttuurikeskus Bozarin johtama hanke, joka toteutetaan yhteistyössä eurooppalaisten kultuuri- ja tiedeinstituuttien kanssa. Hankkeen tarkoituksena on käsitellä kriittisesti ja ennakkoluulottomasti vuoden 1918 tapahtumia ja niiden vaikutuksia seuraavaan vuosisataan. Hankkeen merkittävimpiä tapahtumia ovat ympäri Eurooppaa järjestettävät konferenssit, joissa ääneen pääsevät tutkijat, toimittajat, kirjailijat ja taiteilijat. Suomessa järjestettävä konferenssi pidetään Helsingin Tiedekulmassa 16. toukokuuta 2018.

Remembering 1918 – European Dreams of Modernity -hankkeeseen osallistuvat Bozarin lisäksi Österreichisches Kulturforum, Centre Tchéque, Viron Brysselin-suurlähetystö, Suomen Benelux-instituutti, Balassi-instituutti, Liettuan ulkoministeriö, Lietuvos kultūros institutas, Restored Lithuania 100, Latvian Brysselin-suurlähetystö, Latvia 100, Institut Polonais, Institutul Cultural Român la Bruxelles, Slovenian pysyvä edustusto Euroopan Unionissa ja Culture Action Europe.

Hanketta ovat rahoittaneet Euroopan komissio ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelma. Hanke on osa Eurooppalaisen kulttuuriperinnön teemavuotta.

Lisätietoja koko projektista löydät sivulta bozar.be/1918.

1918 – Project summary (ranskaksi)