This page is in Dutch. There is a language version of this page in English.

Kati Laakso: Het thema van het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux in 2019: RE/definitions

Blog

 

©Kati Laakso

In 2018 draaide het programma van het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux om keerpunten. Dit jaar is het thema RE/definitions.

De leidraad voor mijn leven is al jaren: ‘als alles om ons heen voortdurend verandert, is bijna alles mogelijk’. Daarmee bedoel ik zowel schrikbeelden als kansen, positieve en negatieve toekomstbeelden voor onze wereld. Zelf geloof ik liever dat we op weg zijn naar een betere toekomst, ook al lijkt de realiteit, gekleurd door de dagelijkse nieuwsvloed, daar niet altijd op te wijzen.

Onlangs las ik in een wetenschappelijk artikel de volgende zin: ‘nature favors evolution, not revolution’. Het artikel ging over persoonlijke mentale transformatie, innerlijke ontwikkeling, die meestal duurzamer is als de verandering langzaam geschiedt. We weten allemaal hoe moeilijk het is om radicale goede voornemens vol te houden. Overhaaste veranderingen houden op de lange termijn zelden stand. De echte omslag is meestal een serie gebeurtenissen die voorafgaat aan een verandering en ons leidt naar dat wat komen gaat. Meestal vereist een omslag een andere manier van denken, een nieuwe beleving en benadering; met andere woorden: een herdefinitie van onze omgeving. Het wennen aan nieuwe situaties vergt openheid, aanpassingsvermogen en vooral de wil om zaken vanuit een ander perspectief te bekijken.

Dat is precies de essentie van het programma van het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux van 2019: hoe kunnen we bekende en als vanzelfsprekend beschouwde zaken herdefiniëren, en zo onze wereld gelijkwaardiger en vriendelijker maken?

De her/definitie van Mannelijkheid

Een van onze hoofdprojecten van dit jaar draait om de veranderende definitie van mannelijkheid; een onderwerp dat de laatste tijd erg in de belangstelling staat. Het project is een voortzetting van de feministische vloekavonden van vorig jaar, die aantoonden dat ook een klein gebaar kan aanmoedigen tot verandering.

We bekijken de veranderende mannelijkheid vanuit meerdere perspectieven, waarbij interpretaties uit verschillende culturen aan bod komen. Dit multidisciplinaire project vindt plaats op het gebied van kunst, wetenschap, onderzoek en onderwijs, in nauwe samenwerking met ons brede partnernetwerk. De evenementen van het project zijn gepland voor de herfst en winter van 2019. Met dit project hopen we een discussie op gang te brengen over de verschillende soorten mannelijkheid die er zijn, en de taak van mannen om hun rol in de samenleving opnieuw vorm te geven. Met ons programma en diverse evenementen in de Benelux en Finland willen we zorgen voor meer begrip van de soms radicale veranderingen en herdefinities met betrekking tot genderrollen.

De her/definitie van Fins Kunst & Design

Met ons project rond Finse vormgeving en kunstambachten, dat zich uitstrekt over het hele jaar, willen we Finse vormgevers onder de aandacht brengen in West-Europa. Finland heeft een lange traditie en sterke reputatie op het gebied van design, en de getalenteerde makers ervan verdienen meer aandacht van internationale verzamelaars, galeriehouders en andere professionals in deze sector. Dit project is gericht op zowel beginnende als gevestigde vormgevers.

Daarnaast streven wij er met dit project naar om de werkkansen van Finse kunstenaars te vergroten en het commerciële potentieel van de sector te benutten. Met onze plaatselijke partners zullen wij deelnemen aan meerdere belangrijke beurzen en verschillende tentoonstellingen organiseren, om zo het brede spectrum en de grote vakkennis die Finland op dit gebied te bieden heeft te herdefiniëren. Curators van dit project zijn Lise Coirier, oprichter van galerie Spazio Nobile, en Kati Laakso, directeur van het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux. In de lente en zomer van 2019 wordt het project uitgebreid naar het Fins Instituut in Parijs.

De her/definitie van Ruimtebeleving

Ons derde grote project richt zich op ruimtelijke planning en welzijn. Samen met de Fins-Brusselse binnenhuisarchitect Heini Lehtinen buigen we ons over de invloed van ruimte en omgeving op ons welzijn. Lehtinen is oprichter van ontwerpbureau Raven & Wood Agency, dat als missie heeft met holistisch ruimtelijk ontwerp bij te dragen aan een betere levenskwaliteit. Hoewel er op dat gebied veel onderzoek is gedaan, wordt in het ontwerpproces nog te vaak vergeten dat onze visuele en fysieke omgeving via onze zintuigen ons onderbewustzijn bereikt en invloed uitoefent op ons prestatievermogen en onze gemoedstoestand. In haar werk heeft Lehtinen ook uitgebreid onderzoek gedaan naar de relatie tussen ruimtelijk ontwerp en vredesonderhandelingen, en dat specifieke onderwerp zal dit jaar dan ook een van onze speerpunten zijn.

Overig programma

Naast deze hoofdprojecten gaan wij ook dit jaar verder met ons succesvolle programma TelepART, dat podiumkunstenaars uit Finland en de Benelux reissubsidie biedt voor optredens en werkbezoeken. Ook het project Go-commission, dat werkgelegenheid creëert voor kunstenaars, wordt in 2019 voortgezet met nieuwe, interessante werken in opdracht, met name binnen de podiumkunsten. Daarnaast viert de stichting Fins Cultureel Instituut voor de Benelux dit jaar haar 25-jarig bestaan en zijn wij medeorganisator van de culturele evenementen in het kader van het Finse voorzitterschap van de EU. Hierbij wil ik graag nu al mijn dank uitspreken aan de stichtingen en andere financiers die onze werkzaamheden steunen!

In lijn met ons thema voor dit jaar willen we met ons programma aantonen dat een perspectiefwisseling een louterend en verlichtend effect kan hebben als we geconfronteerd worden met veranderingen. Het is altijd zwaarder om zich te verzetten en een gevangene van de eigen angsten te worden, dan het nieuwe met een open blik tegemoet te treden. Een duurzame verandering is een proces dat geduld en tijd vergt, maar we hopen in 2019 de wereld weer een klein zetje te kunnen geven richting een tolerantere, gelijkwaardigere en rechtvaardigere toekomst. Martin Luther King sprak van ‘The Fierce Urgency of Now’ – er is geen tijd te verspillen in de strijd voor een positieve verandering!

Kati Laakso is de directeur van het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux.