This page is in Finnish. There is a language version of this page in English.

RE/defining Masculinities: Poikien Talon työpajat

Cultural Centre Caisa, Helsinki
Re/defining Masculinities -logo. Taustalla erilaisia työkaluja.
Työpajat. Englanniksi ja/tai suomeksi.

Millaista on olla poika ja kasvaa mieheksi 2020-luvulla? Millainen maskuliinisuuden malli on nähtävillä verkossa? Koulussa? Ystävien kanssa? Kotona? Harrastuksissa? Missä voi todellakin olla oma itsensä ja tuntea tulevansa nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi?

Maskuliinisuus koetaan usein kapeana muottina, johon pitää mukautua. Samaan aikaan miehuus on hyvin monimuotoista ja jatkuvassa liikkeen ja muutoksen tilassa. Sukupuoliroolit voivat olla hyvin muuttuvaisia ja asiayhteyden määrittämiä.

Poikien Talon RE/defining Masculinities -työpaja pyytää osallistujia pysähtymään ja tutkimaan maskuliinisuutta ja sukupuolirooleja. Osallistujat haastetaan keskustelemaan siitä, miten maskuliinisuus näyttäytyy eri yhteyksissä ja siitä, miten se vaikuttaa meidän kaikkien hyvinvointiin. Tämä dialogipohjainen työpaja on suunniteltu 15–17-vuotiaille nuorille, ei siis pelkästään pojille. Työpaja rakentaa ymmärrystä siitä, mitä maskuliinisuus voi olla 2020-luvulla ja siitä, miten voimme työskennellä tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta. 

Työpajat järjestetään tiistaina 5. ja keskiviikkona 6. marraskuuta klo 13–16 Kulttuurikeskus Caisassa, ja ne voidaan pitää suomeksi tai englanniksi.

Lisäksi, työpajoja voidaan järjestää Poikien Talossa toisinakin päivämäärinä. Ota yhteyttä cG9pa2llbnRhbG9AcG9pa2llbnRhbG8uZmk= saadaksesi lisää informaatiota.

Varaa työpaja nuorisoryhmälle tai koululuokalle Doodlen avulla; https://doodle.com/poll/disckmmk3kk9t8xh

Opi lisää Poikien Talosta heidän kotivuiltaan: https://poikientalo.fi/ajankohtaista/2019/10/redefining-masculinities-tyopajat-marraskuussa

---

RE/defining Masculinities -hankkeen toteuttaa Suomen Benelux-instituutti yhdessä laajan yhteistyöverkostonsa kanssa. Hanke tarkastelee maskuliinisuuskäsityksen kehitystä monesta näkökulmasta ja tuo samalla yhteen ääniä monista eri kulttuureista. Tämä monialainen projekti yhdistää taiteiden, tieteen, tutkimuksen ja koulutuksen näkökulmia, ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa. Haluamme tämän hankkeen avulla herättää kriittistä ajattelua ja murskata vanhentuneita malleja sekä ennakkoluuloja siitä, mitä termi maskuliinisuus merkitsee nykypäivän yhteiskunnassa. Tavoitteena on, ettei ainoastaan sen yleisiä muotoja ja käsityksiä oteta huomioon, vaan myös osallisuuden ja tasa-arvon teemoja käsitellään. Hankkeen huipentavat tapahtumat järjestetään syksyllä ja talvella 2019 Helsingissä, Brysselissä ja Amsterdamissa. 

Hanke on osa vuoden 2019 teemaamme, joka on Uudelleen/määritelmiä, ja on osa Suomen EU-puheenjohtajakauden kulttuuriohjelmaa.