Score -esitys

Beursschouwburg
Artor Jesus Inkerö makoilee sängyllä ilman paitaa.
Kuva: Artor Jesus Inkerö.
Esitys. Ilmainen tapahtuma.

19.00 Beursschouwburg, Aula, Auguste Ortsstraat 20/28, 1000 Bryssel

Uudessa Score-esityksessään (2019) Artor Jesus Inkerö tutkii, miten kieli, eleet ja muut ihmisten väliset tavat viestiä ja kommunikoida voivat estää tai sallia pääsyn tiettyihin ryhmiin, ja miten nämä fyysiset mallit vaikuttavat länsimaiseen kulttuuriin kaiken kaikkiaan. Vietyään itsensä vieraisiin tilanteisiin ihmisten kanssa, joita voidaan kuvailla kulttuurien välillä maskuliinisesti esiintyviksi, hän on oppinut matkimaan ja kyseenalaistamaan fyysisen ulkomuodon ja käyttäytymisen tunteisiin vaikuttavan voiman. Pitkäaikaisen performatiivisen tutkimuksensa aikana Inkerö on alkanut haastaa henkilökohtaista historiaansa ja entistä ulkonäköään, hänen vartalonsa muuttuessa sopimattomasta hyväksyttäväksi. Pyytäessään sinua tarkastelemaan lähemmin vallan rakenteita, Inkerö luo tilan normien uhmaamisen fantasialle.

Inkerö työskentelee liikkuvan kuvan, valokuvauksen, kuvanveiston, performanssin, tekstin ja installaation parissa. Inkerö on asettanut videoteoksissaan nyt ristiriitaisen hahmonsa tiloihin, joissa hahmo tarkkailee usein hiljaa ympäristöään luoden tilan ja kohteen välille vuoropuhelua, joka herättää empatiaa vastakkaisella tulkinnalla irrallisuudesta. Inkerö tutkii näitä ideoita edelleen esittämällä sooloesitystä yhteistyössä musiikkituottaja Minna Koiviston ja koreografi Ana Teo Ala-Ruonan kanssa.

Tässä performanssissaan Inkerö osoittaa, että tässä työssä, ja suuremmaksi osaksi muutenkin, esitetty kehonkieli yhdistetään usein geneeristen länsimaisten maskuliinisuuskäsitteiden negatiivisiin. Inkerö pyrkii siirtämään näkökulman näiden toimien taustalla oleviin väkivaltaisiin rakenteisiin. Työssään hän pyrkii luomaan fyysisen kielen, joka toimii tiettyjen yleisten eleiden ja hänen henkilökohtaisten käyttäytymistapojensa välillä.

Inkerö toteaa, että luontainen väkivalta tulee esityksessä näkyviin hänen yksilöllisen liikkumistapansa kautta. Esiintyjän elehtiminen muuttuu epäselväksi ja epäharmoniseksi, kun hänen pyrkimyksensä maskuliinisuuteen epäonnistuu. Inkerö on kiinnostunut tästä konfliktista, joka muodostuu, kun ei-binäärinen henkilö pyrkii saavuttamaan geneerisimmän maskuliinisen version itsestään ja paljastaakin mahdollisesti kielletyt, piilotetut ja haavoittuvat feminiiniset piirteensä. Tämä huomio heijastaa laajempaa ajatusta ihmisten viestinnän puutteista.

Alkuperäistekstin englanniksi on kirjoittanut Kristoffer Ala-Ketola

 

Tämä esitys on toteutettu Go-Commission-alustan kautta.