Onze samenleving

De Benelux en Finland
© Pirita Männikkö

Cultuur heeft een bindende kracht. De samenleving stelt hoge verwachtingen aan de instrumentele waarde van kunst; daarbij kan het gaan om het economische of educatieve belang, maar ook om het bevorderen van vrede of gezondheid. Hoewel de kracht van kunst in de eerste plaats schuilt in de individuele en persoonlijke beleving, wordt in zowel Finland als de Benelux de maatschappelijke betekenis steeds belangrijker. Terroristische aanslagen, de toekomst van vluchtelingen, de polarisatie van het publieke debat, milieuvraagstukken en de staat van de wereldpolitiek gaan ons allemaal aan.

Het programma ‘Onze samenleving’ richt zich op de rol van kunstenaars en cultuur in de landen waarin het Instituut actief is, maar ook in de rest van Europa. In het kader van dit programma kwam in het voorjaar van 2016, in samenwerking met het Fins Instituut in Londen, een rapport tot stand met betrekking tot de weergave van de vluchtelingenkwestie in de media. In 2017 staat het thema ‘thuisloosheid’ centraal in het samenwerkingsproject MOBILE HOME 2017. Daarnaast laten we Europarlementariërs zweten tijdens een serie diepreinigende debatte.

Het thema loopt als een rode draad door de activiteiten van het Instituut. Zo willen wij een actieve, brede en spraakmakende rol vervullen in de samenleving van vandaag.
Het programma ‘Onze samenleving’ komt tot stand in samenwerking met, onder andere, ArtHelsinki, BOZAR, Castrum Peregrini, EUNIC Brussels,Equama, het Europees Parlement, de Europese Federatie van Journalisten,Frame Contemporary Art Finland, de Finse instituten in Berlijn, Londen,het Midden-Oosten en Parijs, de Finse vereniging van journalisten en deFinse evangelisch-lutherse zending.