This page is in Finnish. There is a language version of this page in English.

Myths & Demons -loppukeskustelu

BOZAR
Värikäs ja graafinen 1918 -logo.

Lähes 30 vuotta kylmän sodan päättymisen jälkeen ja 15 vuotta sen jälkeen, kun Keski- ja Itä-Euroopan valtioita liittyi EU:hun, Eurooppa maanosana ei ole irtaantunut yli sata vuotta vanhasta näkemyksestä, että valtio on alueellisesti rajattu yhteisö. Eurooppa painii monikansallisten ja ei-alueellisten kansalaisuusmuotojen toteuttamisen kanssa.

Miltä näyttää Euroopan maanosan tulevaisuus sadan vuoden kuluttua? BOZAR ja Archa teatteri (Praha) kutsuvat sinut Myths and Demons -tapahtumaan, joka on viimeinen osallistava keskustelu vuoden kestäneessä 1918 European Dreams of Modernity - 100 Years On -hankkeessa. Hanke lanseerattiin helmikuussa 2018 Daydreaming Nations -konferenssissa, joka kokosi joukon taiteilijoita ja intellektuelleja Keski- ja Itä-Euroopasta jakamaan näkemyksiään kotimaidensa itsenäisyydestä ensimmäisen maailmansodan jälkeen.  

Hankkeen lopuksi kyseenalaistetaan valtion, alueen ja kansalaisuuden "pyhän kolminaisuus", joka oli osa suurinta osaa vuoden 2018 väittelyistä, kokouksista ja performansseista.

OHJELMA
1. Aluksi: Yhteistyössä tehtävä työpaja
Yleisö työstää aihetta käsitteleviä kuvia ja nauhoituksia. Vierailijat luovat yhdessä työpajan visuaalisen tunnelman ja yleismaailmallisen äänimailman, minkä myötä tarinoita jaetaan kaikkien kesken. Teknisiä laitteita hoitavat Archa teatterin tiimi sekä vapaaehtoiset.

2. Puhe: Kaksi keskeistä Eurooppaa
Kulttuurihistorioitsija ja professori Martin C. Putna puhuu Euroopan epäsymmetriasta, jota on jo pitkään määrittänyt Rein-joki (Strasbourg, Bryssel, Luxemburg). Missä Keski-Eurooppa itse asiassa sijaitsee?

3. Puhe: Kaksi maata, jotka on rakennettu kahdesta valtiosta
Belgialainen kirjailija ja filosofi Pieter De Buysser keskittyy (ei) yhdistäviin tekijöihin Belgiaa ja Tsekkoslovakiaa vertailtaessa. Mitä kieli merkitsee valtion identiteetille? Mitä kansa ajattelee, kun toista kieltä suositaan? Keskusteluaiheena on valtion, alueen ja kansalaisuuden kolminaisuus yleisemmällä tasolla. Mitä tämä kaikki tarkoitti sata vuotta sitten (käännettäessä katse menneisyyteen) ja mitä tämä tarkoittaa nyt ja tulevina vuosikymmeninä (suunnattaessa katse tulevaisuuteen).

4. Viimeisenä, muttei vähäisimpänä: Myytit ja demonit
Otsikko viittaa kansallismielisyyteen epätotena kuvitelmana erilaisten ihmisten rinnakaiselosta, yhteiselon pelosta, uusista rajoista, uusien rajojen vaatimuksesta, kansalaisten luottamuksen menettämisestä, historian toistamisesta. Peter De Buysser ja Martin Putna kutsuvat ensimmäisen konferenssin asiantuntijat keskustelemaan maanosan kuvitellusta, unelmoidusta ja toivotusta tulevaisuudesta. 

Ilmainen sisäänpääsy.