This page is in Finnish. There is a language version of this page in English.

Jaakko Pallasvuon RADICAL ANGELS - näyttely

1646, The Hague
Work by Jaakko Pallasvuo, with colourful spots, words and painting techniques combines on a corkboard backdrop
Jaakko Pallasvuon näyttely galleria 1646:ssa

Haagissa sijaitseva 1646 -taidegalleria aloittaa syyskauden näyttelyt Jaakko Pallasvuon monitaiteellisella Radical Angels -projektilla. Taiteilija tutkii teoksissaan enkeleiden representaatiota kirkollisten kuvien historiassa, ja kuinka kirkollinen auktoriteetti ilmenee yhä moderneissa yhteiskuntarakenteissa. Näyttely on esillä 4. lokakuuta 2020 asti.

Aikana, jolloin auktoriteetin ja asiantuntemuksen välinen tasapaino osoittautuu yhä epäluotettavammaksi, on helppoa kokea tulleensa hylätyksi. Pallasvuo kutsuukin meidät käyttämään leikkisyyttä torjuaksemme ympärillämme olevaa kaaosta.

Radical Angels sai alkunsa italialaisen filosofin Giorgio Agambenin työstä, joka viittaa ajatukseen Jumalan enkeleistä ensimmäisinä byrokraatteina. Sekä Agamben että Pallasvuo pitävät kirkollisia kuvia ja taivaallisen hierarkian kieltä (alun perin takoittaen "pyhää valtaa") tapana, jolla poliittinen organisaatio ja kansallisvaltio on suunniteltu tämän päivän yhteiskunnassa. "Pyhä" hierarkiassa ei tarkoita ainoastaan hengellisyyttä, vaan "erillistä"; tapaa käyttää valtaa oikeusvaltioperiaatteella, yhtäaikaisesti olemalla lain ulkopuolella, erillisenä niistä, joita hallitaan. Miltä enkelit voisivat näyttää näiden hierarkioiden ulkopuolella?

Pallasvuo on luonut yhteistyössä taiteilija Viktor Timofeevin kanssa 3D-ympäristön, jossa todellisuus yhdistyy enkeleitä esittäviin maataideteoksiin. Pallasvuo on myös kirjoittanut libreton Rachel MacIntoshin laulamaan ja Stephen Webbin sekä Miša Skalskisin säveltämään monologioopperaan, joka soi näyttelytilassa enkelikuorona.