This page is in Finnish. There is a language version of this page in English.

Hei 2020, hei UUSI Normaali

Uutiset, Blogi

 

Vuoden 2020 teema on NEW Normal - UUSI Normaali

Vuosi 2020 ei aloita pelkästään uutta vuotta, vaan myös uuden vuosikymmenen. Maailmassa, jossa nopea muutos on jo pitkään ollut vakio, tuntuu kymmenen vuotta ikuisuudelta. Kuten aiemminkin, aloitamme uuden vuosikymmenen monien kysymysmerkkien ympäröiminä. Mitä meille ja elämillemme tulee tapahtumaan, ja millainen maailmasta ympärillämme muodostuu?

The New York Times -lehden OP-ED-kirjoittaja, ekonomisti ja Nobel-palkinnon voittaja Paul Krugman kirjoitti 2.1.2020 kolumnin, jonka otsikko oli (vapaasti käännettynä): Apokalypsista tulee Uusi Normaali. Ilmastokriisi, johon Krugman otsikollaan viittaa ei enää vaani jossakin tulevaisuudessa, vaan elämme jo sen keskellä. Termiä new normal on jo pitkään käytetty erilaisissa yhteyksissä. Wikipedian mukaan sillä tarkoitetaan jotakin, joka ennen nähtiin poikkeavana, mutta joka nyt on normalisoitunut. Termiä käytetään usein talouden tilasta puhuttaessa, erityisesti lama-aikojen ja finanssikriisien yhteydessä.

Kaikista vuoden vaihteessa paniikkia herättävistä uutisista ja tapahtumista huolimatta uskomme, että toivo ja toivosta lähtevät teot ovat yhä ainoita järkeviä - tai mahdollisia - tapoja liikkua eteenpäin. Meidän täytyy luottaa positiivisen muutoksen mahdollisuuteen, siihen että jokaisen piilevän katastrofin takana on myös tilaisuus kasvuun ja suunnan muutokseen, niin henkilökohtaisella kuin yhteiskunnallisella tasolla. Kuten alaotsikko Benjamin H. Brattonin New Normal -kurssilla Strelka Instituutissa Moskovassa muutama vuosi sitten totesi: Tulevaisuutta ei ole peruttu. Jotkin ilmiöistä ja olosuhteista, joita nyt kutsumme uudeksi normaaliksi, ovat myös positiivisia. Tätä suuntaa kohti positiivista muutosta haluamme taiteen, kulttuurin ja tiedon kautta edistää.

Benelux-instituutin vuosi 2020

Suomen Benelux-instituutti avaa vuoden ja vuosikymmenen uteliain ja valppain tunnelmin. Vuosi 2019 oli kiireinen. Osallistuimme vuoden aikana 133 hankkeeseen ja tapahtumaan, joiden yleisömäärä oli yhteensä lähes 130 000 henkeä. Olemme kiitollisia kaikille yleisön jäsenille, jotka osallistuivat ohjelmaamme sekä kaikille upeille taiteilijoille, joiden töitä pystyimme vuoden aikana esittelemään tai tukemaan. Partneriemme jalomielisyyden ja erinomaisten yhteistöiden ansiosta pystyimme saavuttamaan kymmenkertaisesti sen, mihin olisimme yksin pystyneet.

Suomen EU-puheenjohtajakauden aktiivisen kulttuuriohjelman ohella instituutti kävi läpi monia uudistuksia viime vuonna. Näiden seurauksena voimme nyt aloittaa uuden vuosikymmenen tuoreella visuaalisella ilmeellä, kauniisti kunnostetulla toimistotilalla, uudella instituutin strategialla ja upealla tiimillä, joka viime vuonna täydentyi neljännellä osa-aikaisella työntekijällä. Viime vuonna instituutin taustalla oleva säätiö täytti 25 vuotta ja nyt suuntaamme innolla katseemme kohti tulevia vuosia.

UUSIA maskuliinisuuksia

Suomen Benelux-instituutin ohjelma on vuodesta 2018 alkaen ollut temaattista. Aloitimme vuonna 2018 Murroksella, jatkoimme vuonna 2019 Uudelleenmääritelmillä ja olemme nyt saapuneet Uuteen normaaliin vuodelle 2020. Vuositeema ei pelkästään kerro ohjelmistomme sisällöistä, vaan peilaa myös ympärillämme olevaa yhteiskuntaa. Viime vuosikymmenen tiheä muutosten jatkumo mahdollisti myös paljon uutta. Monet ilmiöt, liikkeet ja ideat, jotka tapahtuessaan tuntuivat uusilta, ovat monille meistä nyt normaaleja.

Kuullessamme esimerkiksi sanaparin #metoo, ymmärrämme välittömästi, mistä on kyse. Naisten oikeudet ovat viimein saamassa ansaitsemansa huomion ympäri maailman. Myös miesten roolin muuttuminen ja maskuliinisuuden kapeiden normien ympärillä käytävät keskustelut ja kritiikki ovat alkaneet ponnahdella esiin eri yhteyksissä.

Vuonna 2020 jatkamme pyrkimystä laajentaa kapeita käsityksiä stereotyyppisistä sukupuolirooleista. Vuosittainen pohjoismainen naisten päivän aamiaiskeskustelumme laajenee koko viikon tapahtumaketjuksi osana KAAI-teatterin WowMen!-festivaalia. Viime vuonna aloittamamme Maskuliinisuuksien uudelleenmääritelmiä -hanke jatkuu syksyllä 2020 ohjelmilla, joita on suunniteltu sekä Amsterdamiin, Brysseliin että Helsinkiin. Brysselissä esittelemme miehuuden monia määritelmiä niin sarjakuvan kuin runouden kautta. Viime vuonna Brysselissä ja Amsterdamissa nähty yhteistilauksemme Artor Jesus Inkeröltä saa Suomen ensi-iltansa Kiasmassa ja Suomen Lontoon Instituutin kautta myös Lontoossa.

UUTTA suomalaista nykytaidetta, käsityötä ja muotoilua

Tammikuussa aloitamme uuden yhteistyön vuosittain Brysselissä järjestettävän CPDP, tietosuoja- ja tekoälykonferenssin kanssa. Yksityisyydensuojelu ja tietosuoja muuttuvat arjessamme yhä tärkeämmiksi. Konferenssin ohessa järjestettävä Mensch Machine (Ihminen Kone) -näyttely esittelee koneoppimisen onnistumisia - ja epäonnistumisia. Ryhmänäyttelyn osana nähdään suomalaisen taiteilija Jenna Sutelan teos.

Jatkamme vuonna 2020 menestyksekästä yhteistyötämme Spazio Nobile -gallerian kanssa tuoden tänäkin vuonna uutta suomalaista taidetta, käsityötä ja muotoilua läntiseen Eurooppaan. Maaliskuussa Lokal-galleria Helsingistä sekä valikoima heidän edustamiaan taiteilijoita osallistuvat kanssamme Collectible-messuille Brysselissä. Messut esittelevät 2000-luvun nykymuotoilua, uniikkia muotoilua ja yksittäisiä tilaustöitä. Toivomme, että kaksivuotinen hankkeemme yhdessä Ranskan ja Saksan partneri-instituuttiemme sekä Suomessa Ornamon kanssa johtaa siihen, että näemme myös jatkossa yhä enemmän suomalaisten taiteilijoiden teoksia osana Länsi- ja Keski-Euroopan messuja ja näyttelyitä.

Maaliskuussa avaamme myös Call to the Wild (Kutsun villiin) -näyttelymme, joka esittelee kolme suomalaista nykytaiteilijaa Pariisin ulkopuolella sijaitsevassa Maison Louis Carréssa. Rakennus on taidekeräilijä Louis ja Olga Carrén koti, joka valmistui Alvar ja Elissa Aallon suunnittelemana vuonna 1959. Rakennus on ainoa jäljellä oleva Aallon suunnittelema rakennus Ranskassa. Laura Laineen, Kustaa Saksin ja Kim Simonssonin työt toimivat kiehtovana kontrastina Maison Louis Carrén vähäeleisen arkkitehtuurin ja sisustuksen kanssa. Luonto, eläimet ja erilaiset oliot johdattavat meidät kohti villiä ja kesyttämätöntä, kevään puhjetessa kukkaan Maison Louis Carrén kauniissa ympäristössä. 

Syksyllä jatkamme muotoilun parissa osallistuen Interieur-messuille, joilla esittelemme suomalaista huonekalu- ja sisustussuunnittelua yhteistyössä Suomen Belgian suurlähetystön kanssa. Lisäksi, kuten aiempina vuosina, odotamme näkevämme useita nousussa olevia ja jo tunnettuja suomalaisia kuvataiteilijoita näyttelyissä, residensseissä ja messuilla eri puolilla Benelux-aluetta. Helmikuussa Tuukka Tammisaaren ja Irene Suosalon teoksia on esillä Art Rotterdamissa, tanskalaisen KANT-gallerian kautta. 

UUTTA esittävää taidetta

Esittävien taiteiden osalta TelepART-ohjelmamme jatkuu. Ohjelma alkoi vuonna 2016 Benelux-instituutista ja se toimii nyt 19 maassa seitsemän Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkostoon kuuluvan partneri-instituuttimme kautta. Ohjelman olemassaolon aikana osallistuneet instituutit ovat tukeneet taiteilijoita yli 150 000 eurolla. Tämä on mahdollistanut yhdessä paikallisten järjestäjien kanssa yhteensä yli 270 projektia ja 680 yksittäistä esitystä.

Wihurin säätiön avulla Benelux-instituutti jatkaa tilaustöiden sarjaansa, joka linkittyy myös uuteen yhteiseen suurhankkeeseemme A I S T I T - coming to our senses. Yhteisöllinen ja monialainen hanke järjestetään yhdessä Suomen Benelux, Ranskan, Saksan ja Lontoon tiede- ja kulttuuri-instituuttien kanssa ja sen kuratoivat Satu Herrala ja Hans Rosenström. Hankkeen lähtökohtana ovat aistikokemukset ja niiden ruumiilliset, sosiaaliset, poliittiset ja teknologiset ulottuvuudet 2020-luvun Euroopassa. Hanke toteutuu vuonna 2021, mutta jo syksyllä 2020 saamme mahdollisesti esimakua tulevasta. Suomen Kulttuurirahasto tukee hanketta.

UUSIA työskentelytapoja

Hankkeidemme lisäksi haluamme uutena vuotena ja vuosikymmenenä määritellä uudelleen totutut tavat siitä, miten työskentelemme, matkustamme ja lähestymme päivittäisiä toimiamme. Yhtäläisen osallistumisen ja tasa-arvon periaatteet ovat jo aiemminkin olleet toimintamme kulmakiviä. Vuonna 2020 haluamme tarkastella myös hallinnollisia toimiamme ja toimistomme yleisiä käytänteitä kestävän kehityksen mukaisesta näkökulmasta, muuttaen vanhentuneita tapoja, oli muutoksessa sitten kyse suuresta tai pienestä asiasta. Työmatkat olemme jo nyt tehneet Benelux-alueella junalla tai bussilla ja tulevana vuonna kokeilemme matkustamista maata pitkin myös Suomeen. 

Toivomme, että vuosi 2020 täyttyy tärkeistä ja ajankohtaisista keskusteluista, uusien ja jo tunnettujen äänien ja taiteilijoiden esiintymisistä sekä hedelmällisestä ja pitkäaikaisesta yhteistyöstä partneriemme kanssa. Euroopan sydämessä sijaitsevalta toimistoltamme toivotamme kaikille iloista ja menestyksekästä uutta vuotta. Toivottavasti kohtaamme pian uudelleen!

Teksti: Kati Laakso, Benelux-instituutin johtaja