Go-commission

Benelux-maat ja Suomi
Auringon säteet läpäisevät puiden latvat metsässä.
Kuva: Suomen Benelux-instituutti

Go-commission-hankkeellaan Suomen Benelux-instituutti on yhä vahvemmin mukana mahdollistamassa uusien teosten syntyä ja tukemassa luovan taiteen esiinnousua Suomessa ja Keski-Euroopassa. Matalan kynnyksen nopean TelepART-matkatuen rinnalle rakentunut Go-commission-hanke keskittyy kansainvälisiin yhteistilauksiin.

Jo olemassa olevien teosten tukemisen ohella instituutti pitää tärkeänä, että se pääsee edistämään myös uusien teosten syntyä ja yleisöjen tavoittamista. Yhä useampi taideteos, taiteenalasta riippumatta, saa alkunsa useamman taideorganisaation tilausrinkinä, mikä takaa uudelle teokselle paitsi perusrahoituksen, myös kohtuullisen määrän ensiarvoisen tärkeitä esitysmahdollisuuksia heti teoksen alkuvaiheissa.

Kolmen Keski-Euroopan maan ja Suomen taidetoimijat yhdistävänä ammattitoimijana Suomen Benelux-instituutti on tärkeässä asemassa luomassa siltoja taiteen tarpeisiin. Vuosina 2016–2018 instituutti toimii osatilaajana uusissa musiikin, esittävien taiteiden tai visuaalisten taiteiden suomalaisteosten kansainvälisissä yhteistilauksissa yhdessä suomalaisten ja Benelux-maiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Go-commission-hankkeen puitteissa on toteutettu Eero Yli-Vakkurin Trans-Horse-projektiin kuuluvat kolme performanssia Signal-festivaaleilla Brysselissä, Amsterdam Concertgebouw’n sävellystilaus Sebastian Fagerlundilta Kamus Quartetille ja Sonya Lindforsin ja Maryan Abdulkarimin teos We Should All Be Dreaming.

Go-commission-hankkeen on mahdollistanut Jenny ja Antti Wihurin rahasto.