Finse lessen

De taalcursussen van het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux hernemen normaal gezien opnieuw in de laatste week van september. Omwille van de impact van de coronacrisis, bekijken we momenteel alle opties. Om een idee te krijgen van wat onze (potentiële) studenten willen, vragen we om deze korte survey in te vullen, zodat we hier rekening mee kunnen houden bij het plannen van volgend semester. De finale planning voor 2020-2021wordt op basis hiervan binnenkort bekendgemaakt. Als je ondertussen vragen hebt, kan je ons bereiken via aW5mb0BmaW5uY3VsdC5iZS4mbmJzcDs=
Leer een van de mooiste en boeiendste talen ter wereld!

 

DE LESSEN VAN HET CURSUSJAAR 2019–2020
NIVEAU 1 

Voor deze beginnerscursussen is voorkennis van het Fins is niet nodig. De zaterdagscursus is een intensieve cursus. Voor beide cursussen wordt gebruikgemaakt van het leerboek Suomen mestari 1, te beginnen bij hoofdstuk 1.

FI1 donderdag 19.00-21.00 uur, start 26 september 2019, docent Sanna Joutsijoki (geen les: 31 oktober 2019).
FI1 INT zaterdag 10.00-13.15 uur, start 19 oktober 2019, docent Sanna Joutsijoki (geen les: 21 en 28 december 2019)

NIVEAU 2

Vervolgcursussen, leerboek Suomen mestari 1, vanaf hoofdstuk 6.

FI2 dinsdag 19.40-21.10 uur, start 24 september 2019, docent Tiina Karetvaara (geen les: 29 oktober, 23 december en 30 december 2019).
FI2 woensdag 19.30-21.00 uur, start 25 september 2019, docent Merja Heikkinen (geen les: 30 oktober, 25 december en 1 januari)

NIVEAU 3

Vervolgcursus voor gevorderden, leerboek Suomen mestari 2, vanaf hoofdstuk 1.

FI3 woensdag 18.00-19.30 uur, start 25 september 2019, docent Merja Heikkinen (geen les: 30 oktober, 25 december en 1 januari)

CONVERSATIECURSUS

In deze cursus ligt de nadruk op conversatievaardigheden. Het cursusmateriaal wordt verzorgd door de docent. Vereist instapniveau: beheersing van de hoofdpunten uit Suomen mestari 1 en 2, oftewel niveau A2.1 volgens het Europees referentiekader. 

FI CONV dinsdag 18.00-19.30 uur, start 24 september 2019, docent Tiina Karetvaara (geen les: 29 oktober, 23 december en 30 december 2019)

Meer informatie over de cursussen

Alle hiervoor genoemde cursussen duren één najaarssemester. De cursusperiode omvat 28 lesuren verdeeld over 11 lesweken (niveau 1) of 14 lesweken (overige niveaus). Een lesuur is 45 minuten.

De inschrijving geldt voor één semester; voor het voorjaarssemester 2020 moeten cursisten zich opnieuw inschrijven. Het cursusniveau blijft het hele leerjaar hetzelfde (bijvoorbeeld de najaarscursus op niveau FI1 wordt in het voorjaar onder dezelfde naam voortgezet). Het voorjaarssemester gaat van start in de eerste week van februari. Het cursusrooster wordt tijdens de eerste les door de docenten uitgedeeld. 

De intensieve zaterdagscursus beslaat het najaars- en voorjaarssemester (totaal 56 lesuren). 
Deze groep komt 14 keer bij elkaar. Meer informatie bij de docent.

Het lesmateriaal voor de cursussen is de serie Suomen mestari (met uitzondering van de conversatiecursus). Bij aanvang van het leerjaar zijn de boeken te koop bij het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux.

Het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux biedt ook privélessen Fins aan. 
Tien lesuren kosten € 550,- (één lesuur is 45 minuten).

Cursuslocatie

De cursussen van het najaar 2019 vinden plaats in de lokalen van het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux nabij de Grote Zavel, op het adres Boomstraat 14/3, 1000 Brussel.

Cursusgeld

Het cursusgeld bedraagt € 250,- per semester. Een heel leerjaar kost € 500,-. De intensieve cursus kost € 500,-.

Inschrijving

U kunt zich tot en met 17 september 2019 inschrijven voor het najaarssemester bij administration manager Tiina Eerolainen door te mailen naar dGlpbmEuZWVyb2xhaW5lbkBmaW5uY3VsdC5iZQ== of te bellen naar +32 2 513 09 41 of +32 474 28 20 95.

Het cursusgeld dient bij inschrijving of uiterlijk een week voor aanvang van de cursus te worden overgemaakt op de rekening van het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux:
Finnish Cultural Institute in Benelux Trust 
IBAN: BE44 3200 5188 2845
BIC: BBRUBEBB
Onder vermelding van: de naam van de deelnemer en het cursusniveau (bijv. FI1, FI1 INT, FI2 Tue, FI2 Wed…)

Let op: De cursussen gaan door bij minimaal 5 deelnemers. Voor de conversatiecursus geldt een minimum van 7 deelnemers.

Voor meer informatie over de cursussen kunt u terecht bij Tiina Eerolainen.