Beursschouwburg: The Aalto Natives

Beursschouwburg, Brussel
Een afbeelding van twee mannen die naast elkaar staan en rechts van hen een groot wit schepsel.
©  Ugo Carmeni / Frame Contemporary Art Finland

Het videowerk The Aalto Natives van Nathaniel Mellors en Erkka Nissisen, dat in het Finse jubileumjaar 2017 op de Biënnale van Venetië veel lof oogstte, is binnenkort te zien in de Beursschouwburg in hartje Brussel. Het werk is een absurdistisch-satirisch verhaal over de Finse geschiedenis en de cultuur, dat tegelijkertijd machtsstructuren en morele vraagstukken stevig aanpakt.

The Aalto Natives onderzoekt het ontstaan van nationale identiteit en de herkomst van cultuur. Met intellectuele intenties, doorspekt met absurdisme, buigen de makers zich over de uitdagingen waar onze geglobaliseerde wereld voor staat, zoals nationalisme, intolerantie en klassenpolarisatie.

Het gebruik van humor is het duo Nissinen en Mellors niet vreemd, en The Aalto Natives maakt dan ook grif gebruik van (soms obscene) humor om identiteit en clichés uit de archeologie, antropologie en sciencefiction op de hak te nemen. Dat gebeurt aan de hand van twee goddelijke figuren, animatiepoppen Geb en Atum, die als buitenstaanders kennismaken met de Finse samenleving die ze miljoenen jaren geleden zelf hebben geschapen en nu proberen te doorgronden. Rode draad van het verhaal is het gesprek tussen Geb en Atum, vergezeld van video’s over de Finse scheppingsmythologie, de hedendaagse samenleving en de toekomstvisies van de animatiefiguren. De dialogen geven Mellors en Nissinen het gereedschap in handen om een kritische blik te werpen op onze grenzeloze bewondering voor religie, het menselijk bestaan, ratio en beschaving.